Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Reacties

26/04 Rob
24/04 Krommenaas
24/04 Peter Janssens
24/04 Peter Janssens
Meer...

Forums

Meer...
Het boek bij deze site!

LinksGet Firefox

Antwerpse numeriek

De getallen in het Antwerps:
 • 1 = in
 • 2 = twi
 • 3 = drei
 • 4 = vier
 • 5 = vijf
 • 6 = zes
 • 7 = zeve(n)
 • 8 = acht
 • 9 = nege(n)
 • 10 = ting
 • 11 = elf [lf]
 • 12 = twelf [twlf]
 • 13 = daerting
 • 14 = virting
 • 15 = vfting / vefting [vfting]
 • 16 = zesting
 • 17 = zeveting
 • 18 = achtting
 • 19 = negeting
 • 20 = twintig
 • 21 = inentwintig
 • 22 = twintwintig
 • 23 = dreintwintig
 • 24 = vierentwintig
 • 25 = vijfentwintig
 • 26 = zesentwintig
 • 27 = zevenentwintig
 • 28 = achtentwintig
 • 29 = negenentwintig
 • 30 = daertig
 • 40 = virtig [Firtch]
 • 50 = vftig [Fftch] / veftig [Fftch]
 • 60 = zestig [Sstch]
 • 70 = zevetig [Seevtch] of [Seeftch]
 • 80 = taggetig [taggtch]
 • 90 = negetig [neegtch] of [neechtch]
 • 100 = onderd [ongdrt]
 • 1,000 = duzend
 • 10,000 = tingduzend
 • 100,000 = onderdduzend
 • 1,000,000 = e miljoeng
 • 1,000,000,000 = e miljaer

Voor 40 en 50 geldt net als in het Nederlands dat de begin-v als [f] wordt uitgesproken in 40 en 50 zelf, maar gewoon als [v] in 41-49 en 51-59. Voorbeelden:
 • 42 = twinvirtig [twinVirtch]
 • 56 = zesenvftig [zznVftch]

Voor 60 en 70 geldt, ook net als in het Nederlands, dat de begin-z altijd als [s] wordt uitgesproken, ook in 61-69 en 71-79. Voorbeelden:
 • 61 = innzestig [innSstch]
 • 75 = vijfenzevetig [vijvnSeevtch]

De rangtelwoorden in het Antwerps:
 • 1e = iste
 • 2e = twidde / twide
 • 3e = darde
 • 4e = virde
 • 5e = vfde / vefde [vfd]
 • 6e = zesde
 • 7e = zeveste [zeevst]
 • 8e = achste
 • 9e = negeste [neegst]
 • 10e = tingde
 • 11e = elfste [lfst]
 • 12e = twelfste [twlfst]
 • 13e = daertingde
 • 14e = virtingde
 • 15e = vftingde / veftingde [vftingd]
 • 16e = zestingde
 • 17e = zevetingde
 • 18e = achttingde
 • 19e = negetingde
 • 20e = twintigste
 • 30e = daertigste
 • ...
 • 100 = onderdste [ongdrtst]
 • 1,000 = duzendste [duuzntst]
12 reacties (recentste eerst)
Grytolle 29 juni 2010, 07:32
'k zal 't tevugen a'k trug in Gent zen, dan kan ek ok zing wad a' der mir in de numeriek van aentwaerps idioticon stoh
Krommenaas 28 juni 2010, 21:50
yep da mag ier vermeld wrre

't is alted gewon et rangtelwoord + s
Grytolle 28 juni 2010, 21:47
ma da lekt mij dus iet vr ne numeriek
Doederik 28 juni 2010, 15:07
klikt is oep oe woordjes en dan zulde zing da' ze der al instaan ;) (allez, istes en twiddes toch)

Oek al is uit nen boek geleze (TISL?) "twids", "dards" mor ik ken z' allin mor meh -es.
Grytolle 27 juni 2010, 20:22
istes/twiddes/dardes/... kome?


'k denk da leen zoiet zee vandaag toengs da we kaartte
Doederik 3 augustus 2009, 21:31
ik ken zelf oek allin mor "taggetig" mor b Smout zag ek toevallig "tachetig" m een /ch/. Mor daar mutte me ni per se oep bouwe natuurlak, mor toch von ek tachetig iig wel een duidelake spelling terwijl da' ge toch aangefd da' der een //-ke tusse mut. Mor as uitspraak lekt taggetig mij inderdaad ok wel d' inigste juste modaern Aentwaerpse.
Krommenaas 3 augustus 2009, 18:35
hm tachetig ken ek ni mor taggetig wel, da's zelfs beter, dus 'k gon 't gewon vervange
Doederik 3 augustus 2009, 18:16
b tachtig mss nog de vermelding da-g-et as taggetig of tachetig wrd uitgesproke? of ge kun et vr et aentwaerps mss zelfs beter as tachetig schrijven oek dan.
Doederik 6 juni 2009, 10:34
ik vin fefteg en zo ook wel 'beter' as ffteg maar da hoorde ek iig minstes eve veel toen as ek int middelbaar zat
Krommenaas 6 juni 2009, 10:04
vftig en veftig komen allebei voor. veftig staad al in de woordenboek maar moet hier idd ook bij, idem voor vefting en vefde. will fix.

en typen: hangd af van uw toetsenbordconfiguratie, normaal mag da meh AZERTY geen probleem zijn. in het ergste geval kunde 't typen meh alt-0243 en alt-0246 (alt ingedrukt houden en rechts op uw numeriek klavier de cijfers typen).
haloewie 6 juni 2009, 02:52
Wat moet ik doen om in deze kader een te schrijven? Ik heb een en o ingetikt. Moet ik de e ook knippen en plakken of kan dat op een andere manier? De staat niet op mijn klavier of toetsenbord.
haloewie 6 juni 2009, 02:45
Ik heb blijkbaar nog niet alle bladzijden van den antwerps.be-boek doorbladerd.

vftig staat mij eigenlijk niet aan. Waarom mag het geen feftig [fftch)zijn? en vevde of vefde? 50 wordt in het Antwerps niet met een doffe e () uitgesproken, wel met de e van vet. Ik hoop dat ik niet de enige ben, die dat vind.

De klinker in 50 en 60 is toch dezelfde! feftig en sestig.
vfting moet dan volgen. Vefting. Vroeger was het tfiertig, tfeftig en tsestig, tseevetig en taggetig, waarschijnlijk ook tneegetig.
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
 • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
 • aa = de platte a van naam en baard
 • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
 • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
 • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
 • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!