Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Reacties

26/04 Rob
24/04 Krommenaas
24/04 Peter Janssens
24/04 Peter Janssens
Meer...

Forums

Meer...
Het boek bij deze site!

LinksGet Firefox

Antwerpse kalender

De mnde van et jaar:

 • januare [janwaar]
 • februare [feebruwaar]
 • mert
 • april, mei, juni, juli
 • ogustus [ogustus]
 • september, october, november, december

 

De dage van de week:

 • mndag
 • destag
 • woenstag
 • donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag

 

Iervan afgeleid:

 • 's mndogs [smngdochs]
 • 't destogs [tstochs]
 • 's woenstogs [swngstochs]
 • 't donderdogs [tongdrdochs]
 • 's vrijdogs [sfrijdochs]
 • 's zaterdogs [saatrdochs]
 • 's zondogs [songdochs]

 

D'ure van den dag:

 • in uur
 • twi ure
 • drij ure
 • vier ure
 • vijf ure
 • zes ure
 • zeven ure
 • acht ure
 • negen ure
 • ting ure
 • elf ure [lv-uur]
 • twelf ure [twlv-uur]

 

Veur et uur:

 • vijf van den drije
 • kwartshe van de viere
 • twintig van den tiene
 • alf zeve

 

Na et uur:

 • vijf na den twelve
 • kwart na den tiene

26 reacties (recentste eerst)
Pagina's: 1 2
Grytolle 17 december 2009, 15:13
tijdsaangaven in "de gist" in smout, kekt mor na of der iet bruikbaar tusse zit^^

op slag van n uur: goeng *oep slag van den ine(n)

verleden zo?dag: e zondag + verlejen tijd

op het eind: oep et leste(n)

ten tijde van de Franse overheersing: in den tijd van de Marine(n)

jarenlang = jarelank

op slag van 12 uur: oep slag van twelf ure(n)

toen 't nu vier uur sloeg: as 't nah vier uren od geslage

het sloeg half n: et sleg alver in

ik heb vijf jaar gediend: 'k em vijf jaar gedi?d

het sloeg juist een uur: 't sleg zjust in uur

's anderendaags: 's aenderendogs
Grytolle 16 juni 2009, 01:31
tof, di mirvoudigen datief :D
Krommenaas 15 juni 2009, 19:12
test
Krommenaas 15 juni 2009, 19:10
test
Doederik 15 juni 2009, 17:42
haloewie: ik denk da wij hier allemaal ons erfenis proberen gaaf te houden, ook al zijn we't ni altijd overal mee eens;) mor et beware en optekene van het antwerps zijn we allemaal op ons eige manier me bezig
Krommenaas 15 juni 2009, 17:24
alles aangepast, thx!
haloewie 15 juni 2009, 17:11
Voor het uur: OK.
vijf van den drei

Waarom dan 'Na het uur: vijf na twelf, kwart na ting' Nederlands met Antwerpse klanken?
Logisch zou het authentiek gebruik van het lidwoord zijn bij "na" of "achter"

vijf na (achter) den twelve, kwart na den tiene. We zetten wel een lidwoord voor namen: de Jnssens, den Girt, de Ptrik. Zonder lidwoord is -denk ik - opnieuw invloed van het AN te bespeuren. Ook de verkaveling rukt op en vervlakt. Wat 23 andere Vlamingen hierover denken. http://blog.zog.org/2006/01/tussentaal-top-vijftien.html Ik probeer mijn erfenis gaaf te houden.
haloewie 15 juni 2009, 17:09
Over de uren van de dag:
Waarom staat het woord uur onveranderlijk in het enkelvoud? Mij ligt in de mond: "Wa d eur is 't? 't Is vaif eure, cht eure, ..". Ik docht dat wij altijd een MEERvoud gebruikten na getallen groter dan n. Lees meer over [l;http://tanderantwerps.blogspot.com/2009/06/getallen.html;Getallen].
Grytolle 15 juni 2009, 15:07
verder vind ik et ok idioot da men "veertig" schrefd ipv "feertig" mor da wiste al
Grytolle 15 juni 2009, 15:05
Doederik: of
# 'destogs
# 'donderdogs [tongdrdochs]

of liever:
testogs
tonderdogs

a ee toch al dogs als togs geschreve (zir terecht want die volge ni d'assimilaseregels)

[i;'t] schrijve doe mij denken on een aender aentwaerpse spelling meh dinges lak as:
me f veul
Krommenaas 15 juni 2009, 13:29
't moest idd [songdochs] zijn, fixed!
haloewie 15 juni 2009, 13:23
fonetische transciptie

's zondogs [sondochs] ('s zondags d.i. op een zondag)

[smngdochs], [swoengstochs], [tongdrdochs],
waarom dan [so[b;nd]ochs]?
Het zou toch [son[b;g]dochs] moeten zijn.

de of wonstag [de wonstach] (d.i. verleden of tenaaste woensdag)
vb. /de woe[b;n]stag is/was 't fiestmart.
De "n" zit er voor mij duidelijk in.
Doederik 6 juni 2009, 16:28
en grytolle, oe zoude dan zelf beter schrijve da die d- in testogs en tonderdogs stemloos wordt?
Doederik 6 juni 2009, 16:26
mor ik ken 'e mndag', 'een destag' enz. alleen uit smout denk ik, zelf ken ek alleen 'den dinsdag', 'de zondag' maar in echt antwerps schijnt er daar verschil tusse te zijn, dus da zou mss beter ne gebore sinjoor schrijve?
Krommenaas 6 juni 2009, 15:50
schrijfd maar iet :p
Doederik 6 juni 2009, 15:27
perd, mor bij soemmege ander e woorde hee den informant i oepgegeve. mor da kan nog moeilijk hoorbaar zijn da verschil, mor wonstag of woengsdag is geen twijfel over da da ni gewoon een luisterfout is
en wo(n)sd/tag is mij ook uit noord brabant bekend


en mss ook iet hierbij over e mndag/de mndag?
Grytolle 6 juni 2009, 12:03
Dat dieje 't daar ten onrechte doet denken aan het onzijdig lidwoord :P

Smout vind ik trouwens wel te vertrouwen, maar de manddatabase veel minder, meh 't oog op "pird" enzo wa den diederik heeft genoemd
Krommenaas 6 juni 2009, 11:22
jowel mor ge kreg et ist fout te zien, moet ek nog is fixe.

vr di wonstag moet ek toch een twidde bron ebbe, 'k vertrou die taalkundig onderzuke ni
Doederik 6 juni 2009, 11:16
hmm raar tikeskes lukke ier percies ni echt goe
Doederik 6 juni 2009, 11:16
tusse 1985 en 1990-nog-iet denk ik. de site is efkes offline maar volges mij is de opgave vr t stad [wu:?nstax]. (smout spelt wstax denk ik)
Krommenaas 6 juni 2009, 10:52
wa wilde zegge grutol?
Grytolle 6 juni 2009, 10:50
't donderdogs
't destogs :P
Krommenaas 6 juni 2009, 10:48
en van wa jaar is die enquete? wonst = woonst, maar wonstag heb ek nog nooit gehoord.

voorlopig wil ek alleen hedendaags Antwerps opnemen, misschien da 'k ooit de woordenboek wel uitbreid om verdwenen woorden en vormen ook op te nemen.
Doederik 6 juni 2009, 10:29
ipv woensdag ook wo(n)stag gezien, zonder n bij smout en met n in de mand-dialectenquete
Krommenaas 6 juni 2009, 10:09
'k twijfel nog of het beter is januare als janneware te spellen. idem meh kwaliteit/kwalleteit en vele andere gevallen. der is ne forum thread over, ge zij welkom om uw mening daar te delen :)
Pagina's: 1 2
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
 • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
 • aa = de platte a van naam en baard
 • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
 • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
 • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
 • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!