Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Reacties

26/04 Rob
24/04 Krommenaas
24/04 Peter Janssens
24/04 Peter Janssens
Meer...

Forums

Meer...
Het boek bij deze site!

LinksGet Firefox

Woorden met een verdofte klinker

In veel tot het internationale taalgebruik horende woorden met drie of meer lettergrepen wordt de klinker die tussen twee beklemtoonde lettergrepen staat in het Antwerps als een doffe e uitgesproken. Meestal gaat het om een korte i, zoals in politiek [poltiek].

 

We zullen deze woorden omwille van de herkenbaarheid toch met hun oorspronkelijke klinker spellen - we zeggen daarom dat ze een statusspelling hebben.

 

We leggen hier een lijst aan val al deze woorden.

 

 • accident [aksdngt]
 • centimeter [sngtmeetr]
 • desilluze [dzluuz]
 • januare [janwaar]
 • kapitein [kaptein]
 • kolossaal [kolsaal]
 • kwaliteit [kwalteit]
 • militair [milter]
 • millimeter [milmeetr]
 • politiek [poltiek]
 • solidair [solder]
 • staminee [stamnee]

1 reactie
derek 8 november 2009, 12:10
van van kapitein en militair emmekik dikwels (miestal) de uitsproak met de [i] bvb [kapitein] en [militer] gehord
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
 • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
 • aa = de platte a van naam en baard
 • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
 • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
 • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
 • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!