Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde

De Antwerpse bard Wannes Van de Velde werd geboren in 1937 en bracht al in 1966 zijn eerste plaat uit. Hij werd vooral bekend als zanger van Antwerpse liederen, maar was ook aktief als dichter en beeldend kunstenaar en in het theater. Als muzikant vond hij zijn inspiratie in de traditionele folk, maar ook in flamenco en jazz.

Wannes overleed op 10 november 2008.

Losse nummers

· Ik zing van de dage

Wannes Van de Velde  (1966)

1. Jef ee m'een shik gerefezeerd
2. De jager
3. Van ne kuipersbaas en z'n meid
4. Lied van de Neus
5. Lied van de Lange Wapper
6. Van de roemmelpot, van den droêgen êring
7. Waaroem schriêde
8. De slechte man
9. Mijn famille
10. De schêreslip
11. De schippersgast
12. Blokkendaens
13. 7 dage van de week
14. Adam en Eva

Wa' zang, wa klaenk  (1967)

Orig. "Wat zang, wat klank"

Een collectie oude Vlaamse volksliederen. #1, #8, #11, #12, #18 en #21 zijn instrumentale nummers.
2. Makkers lot ons nor Messias gaan
3. Wa' zang wa klaenk
4. Oep e'ne nievejorsavend
5. Drij keuninge
6. Der kwame drij keuninge meh een staer
7. A la Berlina postiljon
9. Madammeke
10. Ratten en muize
13. Roza wille wah daense
14. Jan Bróeder
15. Jan de Mulder
16. Veruisliekes
17. Edde de bulte ni' zing daense
19. Jan mijne man
20. Sint Anna

Wannes Van de Velde 2  (1967)

1. À la façon de barbarie
2. Eej wa neuze is da
3. Oorlogslied
4. Rare name
5. Mij Sofieke
6. In de grond
7. D'inkwiziese
8. Nief lied van d'Aentwaerps' urbanizase
9. De twelf glaze
10. Ik waerk zoe gêre
11. Einde van de wereld
12. Sinte Merten

Lot de mense daense  (1969)

Orig. "Laat de mensen dansen"

#4, #8, #11 en #14 zijn instrumentale nummers.
1. Droêgen êring
2. De vagebond
3. 't Is Vloms, 't trekt oep gin kloête
5. De fiere Magrit
6. In de grond
7. Zwijgd me van de Vlomse kweste
9. Lot de mense daense
10. Lied van de Neus
12. Een broek vör Brabo
13. Café zonder naam
15. Ontmóeting meh ne mens
16. Bordiêl zonder vrouwe

M'n beste  (1969)

Op dit verzamelalbum stonden ook de volgende nieuwe nummers...
2. Pieter Breughel In Brussel
8. Tijl Uilespiegel
12. Vertrek nor 't slagveld

Ne zanger is een groep  (1976)

Orig. "Ne zanger is een groep"

   NL: Een zanger is een groep

#4, #8 en #11 zijn instrumentale nummers.
1. Ne zanger is een groep
2. As ek wil gon uisouwe
3. Karsmis is diên dag da' ze ni schiete
5. Sa bóer goh nor den daens
6. Mijn mansarde
7. Bitter ziêmanslied
9. De daensende begijn
10. Ik eb m'n art geslote
12. 't Einde van de baan
13. E schip
14. Ik wil deze nacht in de strate verdwale
15. De couplette

In de natuur wou ek gon lêve  (1978)

Orig. "In de natuur wou ik gaan leven"

#7 en #11 zijn niet in het Antwerps
1. In de natuur wou ek gon lêve
2. De ziêman
3. De porno
4. Der is een zwaar bedrijvigad
5. Kiezing van Miss Rubbes
6. Tusse de duive van 't grung kaerkof
8. De kruisvaarder
9. De goeie regen
10. Den ouwe soldaat
12. Lot ons gerust

Volksliedere  (1980)

Orig. "Volksliederen"

#4 en #11 zijn instrumentaal; #3, #10, #12 en #13 zijn niet in het Antwerps
1. Et joenk soldotshe
2. De goei week
5. De Spanjord
6. De kuipersbaas
7. Et vrouke van Sint-Neklaas
8. De wollewevers
9. Den edele wijn
14. Der wou nen bóer ter peêrdemart gaan

Stadsgedachte  (1982)

Orig. "Stadsgedachten"

#6 heeft een Franse tekst, #7 een Nederlandse.
1. Bokrijk
2. De volle maan
3. De mosselman
4. Ik ston al jaren in de regen
5. Sanderjon en de boerin
8. As ek zou staerve
9. Pinochet oep d'iêste rij
10. Mieken en de serzjaent
11. Lied veur en na et drinke
12. Den blinden bedeler
13. Chantons la Brabançonne

Tusse de lichte  (1986)

Orig. "Tussen de lichten"

1. Den erder meh iê schaap
2. In diên tijd
3. Ik ston meh m'ne rug nor 't laend
4. ABC
5. De lichte van de stede
6. Stadscouplette
7. Et venster van den tram
8. De vuurman van Valencia
9. In de dipte van de stede
10. Carthago
11. Et militarisere
12. De gepoetste prolete
13. Makrobiotisch

De Zwarte Rivier  (1990)

#8 heeft een Nederlandse tekst.
1. 1585
2. BRT 7
3. Et gebed van Jan de Lichte
4. Ze kwame van 't Zuide
5. De brug van Willebroek
6. Sint Martens Latem I + II
7. Et jaar van et milieu
9. Noë
10. De zwarte rivier
11. Zesluik vör Fred Bervóets

Café meh roei gordijne  (1992)

Orig. "Café met rooi gordijnen"

   NL: Café met rode gordijnen

#3, #11, #12 en #15 hebben Nederlandse teksten.
#8 en #16 zijn instrumentale nummers.
1. Marilou van de sextellefon
2. Gróenendaal
4. Arabia
5. Ik eb m'n art geslote
6. Café Breugel
7. Nor de provence
9. Jozefin
10. Ge moest et mor is wete
13. In de loemmerte van et bos
14. Café meh roei gordijne

De kleure van de stede  (1995)

Orig. "De kleuren van de steden"

#5 heeft een Nederlandse tekst.
1. De kleure van de stede
2. Ketter onder de maan
3. 'k Eb vanalles geprobeerd
4. De visverkoêper
6. De zangers uit Athene
7. De Groêten Avend
8. Von Braun
9. Ik zag Cecilia komen
10. De politieken tóer
11. Et verlange van de ziêman
12. 't Is de mense ni' gegeve
13. De zwaerver
14. Den terminus vörbij
15. Theater zonder poês

Intiem  (1998)

Album met onuitgegeven werk uit de VRT archieven, 1966-1996. #3, #4, #7, #10, #12, #14, #15, #19 en #20 hebben Nederlandse teksten. #9 heeft een Franse tekst.
1. Al kol eleh (m. Ora Sittner)
2. Den ouwe soldaat
5. De verloêpe student
6. Lili Marleen
8. Oorlogsgeliêrde
11. De jager
13. Der ging een meid oem water uit
16. De vagebond
17. In de Rue Van Dijck
18. Fin de siècle
21. Adam en Eva
22. Et nonneke fijn
23. 1585

De nomade van de muziek  (2000)

Orig. "De nomaden van de muziek"

met Roland Van Campenhout
#1-4, #6-8 en #10 zijn Engelstalige nummers
5. Comme facette mammeta
9. Mieken en de serzjaent
11. Jan Bróeder
12. De zwaerver
13. Ontmóeting meh ne mens
14. Oorlogsgeliêrde
15. Café Breughel
16. Café zonder naam
17. Et joenk soldotshe

Water en wijn  (2004)

#3, #6, #8, #9, #10, #13 en #17 zijn niet Antwerpstalig
1. Mijn famille
2. Sanderjon
4. De Spanjord
5. De verloêpe student
7. Der wou nen bóer ter peêrdemart gaan
11. De liereman
12. 't Nonneke fijn
14. Den ouwe soldaat
15. De klappeie - Ik ston ier in de rege
16. De goei week
19. Et vrouke van Sint-Neklaas
20. Zjubilee in Sint-Andries

In de maat van de sezóene  (2006)

Orig. "In de maat van de seizoenen"

1. Dublin Bay
2. Ier is 'em trug
3. In de maat van de sezóene
4. Verdroenke laend
5. Veur de deur
6. Charleroi
7. In de lege dage
8. Mijnen otto is mijn vrijad
9. Gentse impressie
10. La dernière gare du monde
11. Avestad
12. M'n grutmóeder was van den Dóel
13. Boêntshe
14. De bunkers
15. Oorlogsgeliêrde
16. Comme facette mammeta