Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Zelf woorde toevoege
pag. 1 2 3
11 november 2009, 10:55
Krommenaas
'k peis al laenk oep een goei manier oem mir mense te late meewaerken on de woordenboek zonder da 't een boeltshe wrd gelak VW. 'k vin et belangrek da' de woordenboek 100% consistent gespeld is en dad ieder woord kwalitatief is toegevoegd, meh fonetische spelling, afgeleide vrmen en een veurbeld. 't Is nogal moeilijk oem dad ammol tegoei in te geve, deroem da 'k tot ierte den inigste redacteur gewest zen. mor suggestes van aender mensen ingeven is een ambetaent waerkske en een il onefficinte manier van waerke.

How about dees:
* ik schrijf een aendleidingsken over e da' ge woorde kund toevoege
* ik laat iederin meh ne login woorde toevoege
* iederin kan z'n eige woorde veraendere totda 'kik z'as definitief markeer ('k zrg dan da' de spelling 100% is)
* ba ieder woord wrd bijg'ouwe wie da 't orsproenkelijk ee toegevoegd, gelak nae ba de tekste. oem er ginnen annekesnest van te make laat ek dad allin zing oep de page van et woord zelf.

Zoude gollen et zo de moeite vinnen oem mee woorden in te voere?
11 november 2009, 11:13
Doederik
Zeker ni iederin woorde laten invure (;)) nee, dan wr et idd een bistekot.

'k Zou zoewizo alted nog wel oeweige de leste beslissing geve, dad elk woord goegekeurd mut wrre veur a-g-et er definitief inkomd.

Of a' g' alle mense dad (foei!) uneige registrere ofwel een oger niveau van editors toelot mutte zelf wete, mor mij lek et et besten as ge der een itske selecter groeppeke van mokt, want registrere kan iederin. Bv. de Bon en Derek en evt. aender actieve/verdingstelake lede (bv. Haloewie as 'em beloofd van goei Aentwaerps te schrijve) ne status tusse 'gewon lid" en "admin/editor" toe te kenne na bv. een krt' introducsen in de grutste spellingsprobleme da' ze nog emme.
11 november 2009, 11:47
Grytolle
mij lek et e goe plan

ik zou wel wa woorde kunnen invure theoretisch gezing, mor ek lir al m'n aentwaerps oep deze site, dus.. :P wel zou ek oe kunnen elpe meh 't aanpasse van aender un lemma's, 'k denk oe spelling wel goe' genoeg onder de knie t'emme
11 november 2009, 12:22
Krommenaas
'k zal er idd een permissie van make, dus ni' vr iedere login

'k zal iederin elkanders woorde laten edite zoelaenk da 't nog ni' definitief is
11 november 2009, 12:55
derek
merci voer de confience he doederik,

en ik denk dadie editors beperkt moete blijve

d'er zen een koppel dinges da'k kik zou willen veurstelle : zoewa losse ideejen

Misschien mutte we met soemmigte mensen is saame ee pintje gaan pakke oem ideejen te bespreken

Misschien moet er e formulier koome oem suggestes te publiceren oep 't forum : asser gin oepmaerekingen dan kan da woord in de woordenboek wrre gezet me inen druk oep de knop

Misschien mutte w'ok synonieme meegeve

Misschien mut de woordenboek zou volgens mij minstens 2 ingangen krijge : Aantwaerps gelak dattem na is (AENT) en ne Algemeen Nederlandse/thematische (ANTE)
veurbeld : als ge in de ANTE zukt op "hoofd" krijde nen uitleg dat "hoofd" enkel gebruikt wrdt in samenstellingen zoals "hofdkraan", maar dat voer het lichaumsdil "een mensenhoofd" men andere woorden gebrkt en dan ne lijst met links naar (AENT)- woorden die in t'Aentwerps "hoofd" betikene zoals : kop, raap, appel, peer, knikker, bol of bolleke, schrobber, krabbekoker, toren, roeper, freter maar dat ok de woorden die "(aan)gezicht) betikenen voor "hoofd" wrre gebrkt : bakkes, smoel, faade ( of fassade), smoelwaerek, mannekesblad, teut, smikkel, snuit of sneutje, bef, uithangbrd


- het miest drastische : den drager : volgens mij mutte we er is over klappe of da we da nie beter in en WIKI zette - dawe nen Aetwaerpse chapter van WIKIPEDIA oepzette???
Daar kunne we dan ok allemaal dinges over ongs geschiedenis in kwijt
11 november 2009, 13:23
Doederik
Misschien mutte we met soemmigte mensen is saame ee pintje gaan pakke oem ideejen te bespreken

>> Zou wel e goei idee zen, allin won ek tegeworig duzed kilometers van Aentwaerpe weg...
11 november 2009, 13:45
Krommenaas
derek (11 november 2009, 12:55)
merci voer de confience he doederik,

't is in d'oop da' gij wild meewaerke da 'k erover begin :) 't is den iste kir dad ier iemand komd die authentiek Aentwaerps kan n et oek kan schrijven oep een manier da we d'uitspraak kunnen afleide.

Misschien moet er e formulier koome oem suggestes te publiceren oep 't forum : asser gin oepmaerekingen dan kan da woord in de woordenboek wrre gezet me inen druk oep de knop

data vr ne woordenboek is il complex gestructureerd, da kunde ni' gewon oep een forum zetten en dan ottomatisch in de goeie structuur giete. der kan wel iet gemokt wrren oem et formulier da' gebrkt wrd oem woorden in te voere oek te gebruike vr suggestes. wa 'k ier kwam veur te stelle was een simpel implementase van dad idee.

Misschien mutte w'ok synonieme meegeve

da' zou idd moeten. voorlopig al wa half gedaan, en is later gemakkelijk toe te voege.

Misschien mut de woordenboek zou volgens mij minstens 2 ingangen krijge : Aantwaerps gelak dattem na is (AENT) en ne Algemeen Nederlandse/thematische (ANTE)
veurbeld : als ge in de ANTE zukt op "hoofd" krijde nen uitleg dat "hoofd" enkel gebruikt wrdt in samenstellingen zoals "hofdkraan", maar dat voer het lichaumsdil "een mensenhoofd" men andere woorden gebrkt en dan ne lijst met links naar (AENT)- woorden die in t'Aentwerps "hoofd" betikene zoals : kop, raap, appel, peer, knikker, bol of bolleke, schrobber, krabbekoker, toren, roeper, freter maar dat ok de woorden die "(aan)gezicht) betikenen voor "hoofd" wrre gebrkt : bakkes, smoel, faade ( of fassade), smoelwaerek, mannekesblad, teut, smikkel, snuit of sneutje, bef, uithangbrd

da' zou ne fantastische woordenboek zijn :)

- het miest drastische : den drager : volgens mij mutte we er is over klappe of da we da nie beter in en WIKI zette - dawe nen Aetwaerpse chapter van WIKIPEDIA oepzette???
Daar kunne we dan ok allemaal dinges over ongs geschiedenis in kwijt

ne wiki goh not de specifieke functionaliteit ebbe vr ne woordenboek. vr elk woord zulde nen op tekst emme zonder structuur. ge zou elk tabelleke (verbuigingen, vervoeginge) elke kir oepnief moete formatte, want dad is er ni oep veurzing. a' g'ot de woordenboek in een aender formaat wild emme (ne gedrukten boek bvb!) dan moet' imol oepnief beginne want de data is ni t'onttrekke. ik zou personlijk gin moeite wille steken in ne woordenboek zonder gestructureerde data.

der is oek wel wiktionary, mor 'k weet ni of da' ge da zelf kund oepzetten en oe ge da' dad is, 'k vris da 't ni' veul mir doe as ne wiki.

ne wiki is in principen oek publiek, dan godde verschillende spellinge deur elkaar krijge, cfr. VlaamsWoordenboek.be .

Misschien mutte we met soemmigte mensen is saame ee pintje gaan pakke oem ideejen te bespreken

as we genoeg mankracht emmen oem een serieus project te starte moete we da' zeker doeng. lekt me nau nog ni 't geval.
11 november 2009, 14:23
Grytolle
Die wiktionary is bah mij weten il moeilijk oem mee te waerke... di Robin dad e paar kir gepost eed oep vlaamsetaal.be vind ze zoe slecht dad 'em er een alternatief vr is beginne code

Al de aender idee van derek vind ek pertang il ge

Mor eigentlijk kunde toch al oep AN-woorde zuken oem 't Aentwaerps equivalent te vinde?
11 november 2009, 14:33
Doederik
Mor eigentlijk kunde toch al oep AN-woorde zuken oem 't Aentwaerps equivalent te vinde?

-> mor da's wel nen op moeit, via goegel enzo...
natuurlak wrd dees probleem wel verolpen is da 'kik manne Ndl - Aentw woordenboek van de grond em;) in welke vrm dan ok. En daar ston natuurlak ok synoniemen in (mir as in vertaling vr i woord in de gevalle da' da kan)


En ik zen meh Karsmis in Aentwaerpe mor dertegen emme wslk nog ni' veule mir mankracht as nou... mor as ek ot is in 't Belgelaend zen en der is een Aentwaerpse meeting bin ich dabei vaneiges.
11 november 2009, 14:41
derek
Wiktionary kun ge zelf oepzette

de Wiki oek maar ik zou dan wel een Antwerps chapter wille oepzette
daar moet voer samengewerkt wrre met de stadsarchief, de stad zelf de musea
maar als we nu al beginne met de wiktionary zou da al veel oeplosse
natuurlijk gaan we wel veel templates en bots moete oepzette..
11 november 2009, 14:43
derek
die vlaamse woordenboek is giene wiki of giene wiktionary
bovendien kunde wiktionary beperke tot bepaalde geregistreerde gerbuikers...
11 november 2009, 14:52
Grytolle
derek (11 november 2009, 14:43)
die vlaamse woordenboek is giene wiki of giene wiktionary
A is een woordenboek meh wiki-g'inspireerde wiki-functionaliteit :) volges mij noeme we mistal iet ne wiki as z'nen inoud deur (min of mir) inderwie veraenderd kan wrre

de Wiki oek maar ik zou dan wel een Antwerps chapter wille oepzette
daar moet voer samengewerkt wrre met de stadsarchief, de stad zelf de musea
maar als we nu al beginne met de wiktionary zou da al veel oeplosse
natuurlijk gaan we wel veel templates en bots moete oepzette..
Ne wiki geschreven in 't Aentwaerps over aender onderwerpe vind ek wel e ged idee, moh god der genoeg interesse vr zen? G'ed der een groepke van ting actieve schrijvers ofzo vr nodig denk ek... 'k Em e contact dad is nen Ost-Vlomsen ee proberen oep te starte moh da lukten em ni bah gebrek on interesse :(
11 november 2009, 15:37
Krommenaas
toeng da 'k de woordenboeksoftware ontwikkelden em ek laenk gepeisd oep een manier oem et in in moeite A-N en N-A te make, en geconcludeerd da' da ni meugelijk is. wad in d'in taal in woord is kan in d'aender twi woorde zen, worvan er dan wer in overinkomd meh twi woorden in d'iste taal, enzoevort.

ge kund natuurlijk wel et gemakkelijk maken oem etzelfste woord in d'oemgekirde richting te kopire, en ge kund veul crosslinks legge, mor 't gon alted twi datasets zen.
11 november 2009, 15:49
Krommenaas
derek (11 november 2009, 14:41)
Wiktionary kun ge zelf oepzette
 
de Wiki oek maar ik zou dan wel een Antwerps chapter wille oepzette
daar moet voer samengewerkt wrre met de stadsarchief, de stad zelf de musea
maar als we nu al beginne met de wiktionary zou da al veel oeplosse
natuurlijk gaan we wel veel templates en bots moete oepzette..

edde gij daar de technische kennis vr? zoe ja zou'k zegge, mokt is een demoke!

in ieder geval, as de data ni' gestructureerd en dus extracteerbaar is wens ek oe veul succes mor steek ek er zelf gin waerk in want da's oep termijn verlore moeite imo. as wel en as et iet beter wrd as da w'ier on 't make zen dan waerk ek er meh plezier on mee. mor 'k zen dus skeptisch :)

medewerking van 't Stad: verget et, tenzij da
1) ge connecses ed, dan is alles meugelijk
2) we voldoengde mankracht emmen oem incontournable te zen.

't lekt me realistischer ist iet oep te bouwe, daar mankracht en consensus rond te verzamele, en dan nor buite te trede meh ne vzw Aentwaerps en der politieke steun vr te zuke. da's mijn langetermijnstrategie, want meh allin mor schon planne godde niemand kunnen overtuige denk ik.
11 november 2009, 15:50
Krommenaas
Grytolle (11 november 2009, 14:52)
Ne wiki geschreven in 't Aentwaerps over aender onderwerpe vind ek wel e ged idee, moh god der genoeg interesse vr zen?

Nee, totaal ni, der god iederin is ine kir nor kome zing oemda 't plizaent is en dad is 't. Oeveul West-Vlaminge gebruike de West-Vloms Wikipedia oem iet oep te zuke denkte?
11 november 2009, 16:17
Krommenaas
Doederik (11 november 2009, 14:33)
En ik zen meh Karsmis in Aentwaerpe mor dertegen emme wslk nog ni' veule mir mankracht as nou...

't lekt me zoewizo plizaent oem is same te kome! al kan dan iedere moment mijne kleine gebore wrre dus 'k kan ni meh 100% zekerad kome :) mor normaal is 'em er pas na nievejor.

vanaf wannir zedde zjust in Bellege? Grytolle, blefde gij ier onder de vakaensen of godde nor Ost-Noorwege?
11 november 2009, 16:21
Grytolle
'k gon nor ost-noorwege
11 november 2009, 16:27
derek
Krommenaas (11 november 2009, 15:37)
toeng da 'k de woordenboeksoftware ontwikkelden em ek laenk gepeisd oep een manier oem et in in moeite A-N en N-A te make, en geconcludeerd da' da ni meugelijk is. wad in d'in taal in woord is kan in d'aender twi woorde zen, worvan er dan wer in overinkomd meh twi woorden in d'iste taal, enzoevort.
 
ge kund natuurlijk wel et gemakkelijk maken oem etzelfste woord in d'oemgekirde richting te kopire, en ge kund veul crosslinks legge, mor 't gon alted twi datasets zen.
 

Absoluut gelijk , da mutte 2 datasets zen daaroen dakkoek wiki wou gebruike
11 november 2009, 16:30
derek
Krommenaas (11 november 2009, 15:49)
 
edde gij daar de technische kennis vr? zoe ja zou'k zegge, mokt is een demoke!
euh ... (twijfel twijfel) misschien wel..
 
 
medewerking van 't Stad: verget et, tenzij da
1) ge connecses ed, dan is alles meugelijk
;-)
2) we voldoengde mankracht emmen oem incontournable te zen.
 
't lekt me realistischer ist iet oep te bouwe, daar mankracht en consensus rond te verzamele, en dan nor buite te trede meh ne vzw Aentwaerps en der politieke steun vr te zuke. da's mijn langetermijnstrategie, want meh allin mor schon planne godde niemand kunnen overtuige denk ik.
 
maar die strategie muute altijd gebruike
en over connecses willek wel is tusse pot en pint klappe...
11 november 2009, 16:39
Doederik
As ek m'n tiketten em geboekt zal ek ier wel is iet poste, kan ek nou nog ni' zegge.
pag. 1 2 3