Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Hulp gevraagd
pag. 1 2
11 november 2009, 19:44
Hannes
Hey iedereen, voor school moet ik een spreekbeurt doen en mijn personage spreekt Antwerps.
Alleen weet ik totaal niet hoe je Antwerps spreekt. Zou iemand me kunnen helpen deze tekst om te zetten naar Antwerps? Het is tamelijk dringend maar het is niet erg als het niet lukt. All, merci voor de moeite al!

Zoals Sofie al zei, is Edward n van de belangrijkste verdachten. Maar waarom?
Het laatste slachtoffer, Mary Kelly, was ooit het kindermeisje van Edward. Uit goede bronnen hebben we vernomen dat Edward halfgek werd bevonden en geobsedeerd was door Mary Kelly, hij was dus smoorverliefd op haar. Daardoor werd ze bang en nam ontslag bij de Koninklijke familie. Het harde leven dwong haar tot de prostitutie. Toen Mary Kellys lijk gevonden werd, bleek dat ze zwanger was. Aangezien ze Edward niet meer zag, moet het wel van een klant geweest zijn. Edward was nogal jaloers en wou wraak nemen. Mary Kelly was zijn ultieme doelwit. Om haar dood perfect voor te bereiden, heeft hij eerst een aantal technieken op andere prostituees toegepast. Daar komt zijn kennis van het hanteren van een mes naar boven. Zijn hobby was namelijk jagen en herten fileren.
Alle moorden werden met een mes gepleegd in de koets van Edward, dat verklaart het weinige bloed op de plaats waar de lijken aangetroffen werden. Het lijk van Mary Kelly werd in stukken gesneden, zelfs befaamde criminologen tonen zich geschokt.
Al deze feiten leiden tot het besluit dat prins Edward de dader is.

11 november 2009, 19:53
Doederik
Wa is uwen achtergrond / welk dialect of taal spreekte normaal, da we een referentiepunt hemme... we kunne dees wel vertale maar as ge ni weet oe da Antwerps klinkt dan hedde aan alleen ne geschreven tekst nog ni veel...
11 november 2009, 20:45
Grytolle
Een eerste omzetting (ze moet nog gecontroleerd worden door de anderen hier, want 't is grotendeels maar verantwerpst Nederlands)

Gelak Sofie al zee, is den Edward in van de belangrijkste verdachte. Mor wroem?
't leste slachtoffer, Mary Kelly, was ot et kindermaske van Edward. Uit goei bronnen hemme we vernome dad den Edward halfzot wier bevonden en g'obsedeerd was deur Mary Kelly. A was dus smorverlifd oep eur. Daardeur wier ze bang en nam ontslag bah de Koninklijke famille. 't aerte lve dwong eur tot de prostituse. Toeng Mary Kelly eur lijk wier gevonde, bleek da' ze zwanger was.
Aangezing ze Edward ni mer zag, mut et wel van ne klaent gewest zen. Edward was nogal zjaloes en wou wraak neme. Mary Kelly was z'n ultiem doelwit. Om eur dod perfect veur te bereiden, eed 'em ist een aantal technikken oep aender prostituees tegepast. Daar komd z'n kennis van 't antere van e mes nor bove. Z'nen hobby was namelijk jagen en herte filere.
Alle morde wiere meh e mes gepleegd in de koets van den Edward, da' verklaar et weinig bled oep de plts waar as de lijken aangetroffe wiere. 't Lijk van Mary Kelly wier in stukke gesnee, zelfs befaamde criminologe tonen un geschokt.
Al dees feite leie tot et besluit da prins Edward den dader is.
11 november 2009, 21:04
Krommenaas
wa' verbeterd

Gelak a Sofie al zee, is den Edward in van de belangrekste verdachte. Mor wroem? 't Leste slachtoffer, Mary Kelly, was ot et kindermaske van den Edward. Uit goei bronnen emme we vernome da' den Edward alfzot wier bevonden en g'obsedeerd was deur Mary Kelly. A was dus smorverliefd oep eur. Daardeur wier ze bang en nam ontslag bah de Keuninklijke famille. 't Aerte lve dwoeng eur tot de prostituse. Toeng Mary Kelly eur lijk wier gevonde, bleek da' ze zwanger was.
Aangezing ze den Edward ni mer zag, mut et wel van ne klaent gewest zen. Den Edward was nogal zjaloes en wou wraak neme. Mary Kelly was z'n ultiem doelwit. Oem eur dod perfect veur te bereide, eet 'em ist een aantal technieken oep aender prostituees tegepast. Daar komd z'n kennis van 't antere van e mes nor bove. Z'nen hobby was namelijk jagen en herte filere.
Alle morde wiere meh e mes gepleegd in de koets van den Edward, da' verklaar et weinige bled oep de plts wor a' de lijken aangetroffe wiere. 't Lijk van Mary Kelly wier in stukke gesnee, zelfs befaamde criminologe tonen uneige geschokt.
Al dees feite leie tot et besluit da prins Edward den dader is.
11 november 2009, 22:49
Hannes
Oh, bedankt, echt waar!
Ik ben van West-Vlaanderen dus niet echt bekend met het Antwerps maar dit zal zeker een enorm hulmiddel zijn. Nog eens merci eh!
11 november 2009, 22:59
Krommenaas
ok vergeet dan ni de ei/ij op z'n Antwerps uit te spreken (zie spellingssectie voor geluidclips]), dan zal et redelijk goe klinke.

'k zou da wel is willen horen, ne West-Vlaming diejn Antwerps spreekt :)
12 november 2009, 10:37
Doederik
ja, spreekt de aa uit as een oa, dezelfte oa as in't westvlams
en inderdaad de ei/ij en de ui moet ge op lette

de ae i een lange aa die meer op de Nederlandse aa trekt
12 november 2009, 23:49
derek
Dees is geschreve me ne west-vlaaming in gedachte - stuur oe email adres en ge krijgt "tonielaanwijzingen"Gelak as Sofie al zee, is Edeward de vrnomste verdachte. Mor wroem?
't Lste slachtoffer, Mary Kelly, was ot de goevernant van Edeward. Uit goei bron emme we gord da-der ba den Edeward zwoar koaste woare , alle der was nenoek af was en daem zot stoeng van Mary Kelly, a was dus zoe zot gelak een achterdeur vaneur.
Da moakteneur bang en ze vroeg heur ontslag bah de Keuninklijke famille. Van aeremoei must-ze goan trimme en den boelvaer doeng.
Aset lijk van Mary Kelly wier gevongde, was-ze zwanger, zeetden doktoor.
Oemda ze den Edeward ni-mer zag, mut-et-wel van ne kalaent gewest zen.
Edeward was nogal een zjaloes typeke en zou, ongderste stin den boveste, zan revanche emme.
Mary Kelly was het veurwaerep van zan-oatgevuules.
Oem eur dod perfect veur te bereide, eet 'em ist geprobeerd oep aender stroatmadelieve
Daar kwam zan ervoaring mee mes goe van pas, twas ne joager h, en a kon goe herte filre.
Alle morde wiere meh e mes gepleegd in de callsh van Edeward, wada' verkloard wroem
da-der zoe weinig bled ba lijke wier gevongde.
't Lijk van Mary Kelly wier zoedoanig in stukke gesnje da zelfs routins misselak wiere.
Uit al dees feite is e moar in concluse meugelak : prins Edeward is den doader.
12 november 2009, 23:50
derek
en is geschreve met aentwaerpse uitdrukkinge..
12 november 2009, 23:58
Doederik
misselak -> mottig?
en wor et woord "zwanger" veul gebrkt in et Aentwaerps?
13 november 2009, 13:24
derek
zwanger zoude kunnen vervange deur in posise zen maar ik'em voor zwanger gekooze oemdat nen doktoor het lijk ee onderzocht en die zou da woord wel gebruike
13 november 2009, 13:25
derek
doederik wa vind'er van?
13 november 2009, 18:17
Grytolle
Wa spellingfeedback vr au, derek (aannemend da' ge wel de camermanspelling wou gebruiken in die posts, anders kunde 't mor as interessaente vergelijking zing ofzo):


naukeurig gespeld:
wa' vind' ervan?
d'apostrof na "wa" duid de verstemlozing van de v aan (ze klinkt oemmes gelak een s daar), de twidde duid aan da' de doffe e oep 't eind van "vinde" weggevallen is

slordig gespeld (gelak a w'et dikkels doeng in forumposts enzo):
wa vinde ervan?
wa vind ervan?

derek (13 november 2009, 13:24)
zwanger zoude kunnen vervange deur in posise zen maar ik'em voor zwanger gekooze oemdat nen doktoor het lijk ee onderzocht en die zou da woord wel gebruike
1) we spellen de n volgens d'uitspraak, ok as z'allin mor nen tusseklaenk is (bvb de beten is rod):
2) gekoze (volgens den opelettergreepregel)
3) de wegval van de h wrd not aangeduid, tenzij dad 'em vr een verstemlozing zrgd (gelak in "girrig'ad" [girrichad]
4) de h wrd not geschreven as ze ni uitgesproke wrd, we schrijve dus normaal not "het"

Resultaat:
zwanger zoude kunne vervange deur in posise zen, maar/mor ik em vr/voer zwanger gekozen oemda nen doktoor et lijk ee onderzocht en di zou da woord wel gebruike
('k neem aan da' "voor" gewon een AN-spelling was)

is i in "posise" trouwes echt dezelfste klaenk as in bvb "is"?
13 november 2009, 18:33
Doederik
posiese "positie" = uitspraak [pozies]
Komt ook voor in et filmke van "wikluize" (verkeerd ondertitteld als "werklozen" :o) en "zwaenst nah ni e!" as dad ollen ammol bekend is;)
Ik zeg mistal "ze zit vol" mor da's oek mr vr de zwaens oemda man zusters en ons mae dad een verschikkelak' uitdrukking vinde. Nen doktoor zal zoeiet worsch. idd ni' zegge.

Gryt: ge zeh nog vergete "et lijk eeD onderzocht"
en de beten is rod? ik snap oe punt mor 't is een bet natuurlak.

Soit
13 november 2009, 18:55
Krommenaas
ge kund oek nog zegge da' z'een broeiken in euren oven od
13 november 2009, 19:16
Doederik
een leuke bloemlezing uit de antwerpse literatuur:
*in posiese zen
*z'ee beet
*z' eed een bkske
*z'is on 't spare
*z'is tege ne pot van de tafel gelope
*volgedoud
*vol zitte/ze zit vol
*z'is over stiel
*'t is na d'uur
*z'eed iet g'ete dad oep r maag is blijve ligge
*ze go' grot
*ze zit zoe vol as een ei
*z'ee boven e keldergat gestaan
*z'is overloemmerd deur Lange Wapper/den Eilige Gist
*z'ee prijs
*z'ee-g-et zitte

dikwijls zwanger:
*bah eur is 't alted lajen en losse

Edit: met dank aan den Eddy en den Jack
13 november 2009, 19:30
Grytolle
Doederik (13 november 2009, 18:33)
posiese "positie" = uitspraak [pozies]
ja, da vermedden ek, vandaar mn vraag :)

Ik zeg mistal "ze zit vol" mor da's oek mr vr de zwaens oemda man zusters en ons mae dad een verschikkelak' uitdrukking vinde. Nen doktoor zal zoeiet worsch. idd ni' zegge.
:D

Gryt: ge zeh nog vergete "et lijk eeD onderzocht"
ni, 'k nam aan dat 'em et gewon zonder d zou uitspreke :p 't leek mah ni onmeugelijk

en de beten is rod? ik snap oe punt mor 't is een bet natuurlak.
oeps :D 'k was die extra apocope vergete

Soit
ofijn!
13 november 2009, 19:43
Doederik
Ik noem un oek nen afgelakten boteram dus ze zen man vulger taalgebruik wel al gewon

en volges mij sprekt in "ee[d]" elken oeprechten aentwaerpenr die [d] uit tusse klinkers, lak as in alle gevalle van [d]. 't Is allin in 't verkavelingsvloms da' veul mense ze late valle.

Mor a' ge rap schrijfd dan lotte die wel dikkels valle, ik zal oek gemakkelaker "da is" schrijven as "dad is" oewel ek die -d- mistal wel uitspreek.

En 't is gin extra apocoop, 't is et AN dad oem in of aender rede d'apocoop vergeten is. Dus zolle zen fout, wolle ni!
13 november 2009, 19:51
Grytolle
Doederik (13 november 2009, 19:43)
En 't is gin extra apocoop, 't is et AN dad oem in of aender rede d'apocoop vergeten is. Dus zolle zen fout, wolle ni!
ok, da klopt wel :D
14 november 2009, 00:44
derek
Grytolle: Wa spellingfeedback vr au, derek (aannemend da' ge wel de camermanspelling wou gebruiken in die posts, anders kunde 't mor as interessaente vergelijking zing ofzo):

we gewonlak gebruik'ek de camermanspelling oep e paar zaakes naa (lak oopen lettergreep)
maar in deez geval wouwek da ni doeng da moest er voer ne westvlaaming uitzien gelak da hij da zou zegge...
pag. 1 2