Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

suggestie
9 februari 2011, 20:13
Ronald
in de wetenschap dat een goede suggestie van VIJF JANUARI nog steeds niet in het woordenboek is opgenomen doe ik zelf toch maar een poging :
mijn moeder, als ze het had over een oude vervelende dame, noemde die "een ouw' kween". Die uitdrukking dateert vermoedelijk van het begin 20ste eeuw, en heeft mogelijk met Queen Victoria te maken. In de jaren '20, toen mijn moeder kind was, werd die uitdrukking in het Hobokense courant gebruikt.
9 februari 2011, 20:42
Grytolle
een kween is toch een koe die nooit gekalfd heeft, dus een dubbele zinsspeling op haar onaantrekkelijkheid?