Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

2 NIEF AENTWAARPSE TEKSTE:PAUL BOEY (ROZALIE UIT '73 & JOSEFIEN uit '74)
22 februari 2011, 16:25
Rudi De Blick
Na 't verhooize heb ek serjeus moete zuuke,mr 'k zn m'n 2 singels an PAUL BOEY toch ni kwijt gerkt.
't ijn heet ROZALIE(1973)en taander JOSEFIEN(1974).
'kem ze goe beleusterd en den tekst in 't zoe aentwaarps meuglek uitgetipt,al zittek soems m vrge oemtrengt de schraajfwaajze.pakt na het woord "stoof",in 't plat is da "stouf" of zittek erneffe.
wakoek moet doeng is een woord toevoege dadoit den tekst van JOSEFIEN komt.
Het gaat over ne "PIOT" , en dadis simpol nen BOER of nen BOEREZEUNG.
azzet melukt oem men singles nor mp3 oem te zetten gde in't keurt de plote hier kunnen oore

PAUL BOEY - ROZALIE (1973)

Rouzalie, Rouzalie k ziengoe zoe gere
k ziengoe zoe gere, k ziengoe zoe gere
k ziengoe zoe gere Rouzalieke, kem oe zoe lief

k zender getroud m doege toe
oemda deen aender dadoek doe
en oemda sjoarel had bewerd
joenge et is de moeite werd
kannet nog altijt ni verston
zoe goe demket altijt mor gedoan
dak ier mjeen baajl en tusse sjandaareme
in de gazet niejem geston

Rouzalie, Rouzalie k ziengoe zoe gere
k ziengoe zoe gere, k ziengoe zoe gere
k ziengoe zoe gere Rouzalieke, kem oe zoe lief

Krij ze nen bult, het is mn schuld
Is ze te dik, de schuld krij kik
Ziter een vloej in heure cors
t iser maajn schuld, ik brocht die mee
zn de gordijene broojn as klije
t is ni de stouf, et is men pijp
koor heur van vaere nort vooilblek al schaer
Azzek mn potlood nog mor slijp

Rouzalie, Rouzalie k ziengoe zoe gere
k ziengoe zoe gere, k ziengoe zoe gere
k ziengoe zoe gere Rouzalieke, kem oe zoe lief

k zn altet bitsig,bars of bot
Zegge kik schat,dan zn ek ne zot
Koumek vruug thoojs ist zedde der al
Koumek te laat, wor ztte wral
Spreek ek van luv, ik zn ni goe wijs
Zuuke kik trost, krijkik nor men vijs
En dan daerft ze nog vrog al ist voer te plog
Seg van wa weurde ga zoe grijs

Rouzalie, Rouzalie k ziengoe zoe gere
k ziengoe zoe gere, k ziengoe zoe gere
k ziengoe zoe gere Rouzalieke, kem oe zoe lief

k mokt in t genipt, papier poeng
Wemme der toch zoeveel van doeng
Zei ze der toch n pir en jan
Zie toch is wa mijn ventsj kan
t duurde ni laenk, drij dog mor
Of t was zoevaer ze stoeng dor
Algoe men ne pr zit in t ministejre
Aenders wast zekers twingteg jaar

Rouzalie, Rouzalie k ziengoe zoe gere
k ziengoe zoe gere, k ziengoe zoe gere
k ziengoe zoe gere Rouzalieke, kem oe zoe liefPAUL BOEY - JOSEFIEN (1974)

k was voer een kuur, n de cote dazuur
k kreeg der as strandgebuur ne venus m ogen as vuur
k docht n men laajn, en zei zies Tuur
wa dengkte gij van zoen gerei as vermgeringskuur
k toejnde heur gaa, meune portemonneej,
k weet da pakt beter dan de schoejnsten bloemekeej
de kuur is erdeur, k woog hongderd en iejn
k weeger nog fefteug just van spaajt en mizeiren alliejn

Josefieng, wadoorek van aa
Josefieng, wadeide wr naa
Josefieng, hoe kunde zoe zaajn
Josefieng, Josefieng, wadoede me paajn

k geefeur een kliejd, ze schriejt van plezier
gij z ne schat, zoe zei ze, oh wadeen kliejke komier
k kraajg er ne kus,wa lter begod
ligt ze der in een wei te vraaje m ne piot
k moak gin lawaajt, kweet zis joeng en derbaaj
k zn ginne sander, niks veur een aender en alles veur maaj
mor t gaf me ne steek, het gaf me ne slag
da ze der m da kliejd zoemor in de koeiendrek lag

Josefieng, wadoorek van aa
Josefieng, wadeide wr naa
Josefieng, hoe kunde zoe zaajn
Josefieng, Josefieng, wadoede me paajn

zheid een ziejr biejn, ze maankt en ik liejn
heur men vwoatuur, k zal vliege zei ze ,k zn trug ineen uur
en steldoe gerust, ze vloog dadis zjust
iest oep nen dzjiejp en dan amai ne melkboer oem ziejp
k moak gin lawaajt, nee da stoa nie voer maaj
traawes ik lust gin melk das dus ni aarg veur maaj
mor t deed er me heejl, wa minder plezier
zis m die van de neejgenongderd een week al oep zwier

Josefieng, wadoorek van aa
Josefieng, wadeide wr naa
Josefieng, hoe kunde zoe zaajn
Josefieng, Josefieng, wadoede me paajn

Josefieng, Josefieng, wadoede me paajn
22 februari 2011, 20:03
Doederik
Marsie vr al die tekste, 'k zal in van de dagen ze der is oepzette!
18 april 2011, 14:08
Anoniem
Ne PIOT is/was ni ne boerenzeun, mor ne soldaat, in den taid van de militeiren diengst.