Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Gebruikers


Moestash

In 1946 gebore in Wildrak en laenk in 't stad gewoônd. Oepgebrocht in 't Ollands en veul motte g'ad vör 't kwansuis gebruik van Aentwaerpse woorde... Gelukkig en bomma g'ad die nog Aentwaerps klapte, en de Wannes gekend. Bezig meh natuur en meziek, en veurzing van nen dijk van en snör, vandaar: Moestash!
  • Geregistreerd op: 19 augustus 2010
  • Reacties: 4
  • Forum berichten: 33


Recentste reacties van Moestash


Antwerpse Uitdrukkingen
Moestash 7 september 2010, 20:35
't lank lêve (het vetkaarske om de vijzen te smeren voor ze ingedraaid worden)

g'oêrd van dezelfden auwen timmerman
Antwerpse Uitdrukkingen
Moestash 7 september 2010, 20:33
't gat van den timmerman ( een deur)

g'oêrd van nen auwen timmerman
Antwerpse Uitdrukkingen
Moestash 2 september 2010, 10:04
...diên is oek ni in zan wieg gesmoôrd!

oepmarking wanniêr de leêftad ter sprake komt van iêne diên iêl oud gewörren is

was en vast' uitdrukking van ma shoômóeder zaliger
Antwerpse Uitdrukkingen
Moestash 29 augustus 2010, 12:07
a eeget on z'nen tutter
bet.: hij heeft het zitten, hij is de klos

Natuurlak totaal afwijkend van d'origineel betiêkenis van 'tutter'...


Recentste forumberichten van Moestash


in: m'ne vragendraad (Antwerpse woordenschat)
14 september 2010, 16:22
Moestash
Grytolle (13 september 2010, 18:30)
leek of liêk?
 
as ged et over iêne diê der niks van kent, da's ne leêk

in: m'ne vragendraad (Antwerpse woordenschat)
14 september 2010, 16:21
Moestash
Grytolle (7 september 2010, 21:20)
allemol meh -n vruger peis ek :) vgl döts Besen, Torn, Wagen
 
in 't Duits is een poôrt ein Tor, zonder n; in de verbuigingen is het bv. 'am Brunnen vor dem Tore' (Schubert, Winterreise); meêrvoud die Toren

in: m'ne vragendraad (Antwerpse woordenschat)
7 september 2010, 20:30
Moestash
'k em olle toch gezee da't ni sumpel is meh de geslachten in 't Aentwaerps...
witte gij trouwes wöroem da 't nie "wagem" en "torem" is gewörre? vgl bessem en aender woorde meh -en -> -em

Nog zoewiet kurieus! Nen bessem moet toch nen andere stam emme, diên oep m eindigt, wa ni het geval is meh wagen (wagel) en tore.

in: m'ne vragendraad (Antwerpse woordenschat)
2 september 2010, 23:53
Moestash
't Is kurieus, me de geslachte in Aentwaerps. 'k Moet er nog is goed over nadenke, mor g'ed baveurbeld:
het Stad (Aentwaerpe); en stad (ieder aender op de paerking)
het Scheld
het Steen
en nonneke
ne pater
en broôd
ne pistolee
ne selder
en raap
ne veloo
en trottinet
nen tram
en bus
ne kruiwage
en kaer...

in: m'ne vragendraad (Antwerpse woordenschat)
2 september 2010, 23:43
Moestash
Niks van, Krommenaas ee gelijk, in alle twiê de gevalle is 't "ne schat". "Een schat" is iêlemol ni zjust in 't Aentwaerps.