Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Reacties

17/03 margo
10/02 Hermans Ludo
10/02 Hermans Ludo
Meer...

Forums

Meer...
Het boek bij deze site!

LinksGet Firefox
Site nieuws

Wannes is ni mir

Maandag 10 november 2008
Gelak as g'onder aenderen ier en ier kund lezen is Wannes Van de Velde deze morgend gestrve.

Vr d'Aentwaerpse taal kund' gin grutter verlies indenke. Niemand eed ons taal ot z schon aangewend en eur z rijk dng klinken as de Wannes, en 't vald te betwijfelen of we nog ot nen Aentwaerpse poet van da caliber zullen emme.

Dees zen de Wannes z'n eige woorden over de dod, uit et lieke Ier is 'em trug dat 'em schreef nadat 'em den iste kir leukemie kreeg en et overleefde:

Oe zou et kome da ne mens pers wild vechte
tege ne nacht din iederin te wachte sta
gelofd me vrij 'k eb 'em gezing 't is ginne slechte
ik zag e laend worin da pijn ni mir besta
en 'k eb gezee lot mor gaan goh nah ni klage
en zing et lieke van "oh death where is thy sting"
mor m'nen tijd was lak ge zie nog ni' voldrage
'k eb in de spiegel nog gin engele gezing

Ne mens goh' dod z goe as dat 'em wrd gebore
den bot lee kleer en de mashiene zen gesmeerd
a' ge me vraagd "is 'er dan zveul on verloren
en is da leven al die nobele mjte weerd"
dan zeg ek "ja" al kund'er aenders over peize
't is e mirakel wor da w'ier in zen belaend
e monument vol onbegrensde paradijze
meschin absurd mor zjust drm z interessaent


Ik em de Wannes ine kir gesproken; a belde mij nada 'k 'em in nen brief toestemming ad gevraagd m een paar van z'n liekesteksten in m'nen boek te zette. A was il g'interesseerd in m'n project; gelak alle Aentwaerpse tekstschrijvers ad 'em zelf al gewrsteld meh et probleem van geschreven Aentwaerps.

'k Em al wel is verteld da'k laenk geleje begonne zen meh een Aentwaerpse schrijfwijze t'ontwikkele zjust m nen tekst van de Wannes p een convenabele manier te kunnen pschrijve. Tijdes de jare da 'k der meh bezig was zen ek altijd tekste van de Wannes blijve gebruiken m t'oefene - want a' ge die goe kund schrijve dan kund' alle Aentwaerpse tekste schrijve.

Ik ad il aerd g'oopt m 'em ot is et resultaat te kunne late zing, mor tege da m'nen boek gepubliceerd was was 'em trug ziek gewrren en 't is er ni mir van gekome. Ondertussen em ek wel nen op aender Aentwaerps' artiste lire kenne, en 't is mij altijd pgevallen da' die allemol zonder uitzondering eve grote fans van de Wannes zen as ekik.

Da's gin toeval, de Wannes was en is een Aentwaerps monument. Al wie z'n tekste leesd zal begrijpe worm.
3 reacties
Carine 16 november 2008, 18:33
de wannes is ni dood mor leef nog saerk in on hart
dirk debatist 12 november 2008, 09:59
de wannes is dood en aantwaarrepe zal nooit nimeer etsellefste zaain
Diederik 10 november 2008, 23:44
we gn em misse ier in de koekestad!
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!