Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Katastroof is in de stad

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Katastroof is in de stad

Tekst & muziek: Zjuul Krapuul
Manne slt oe dochters oep en oud oe vrouwe binne
Mannen sluit je dochters op en houd je vrouwen binnen
want rond een uur of alf ting dan gon z'eron beginne
want rond een uur of half tien gaan ze eraan beginnen
oemstreje spektakel van et allerligst' alloei
omstreden spektakel van het allerlaagste allooi
en nege monde later zitte w'allemol in de knoei
en negen maanden later zitten we allemaal in de penarie
 
Refrein:
Katastroof is in de stad
Katastroof is in de stad
en die spelen alles plat
en die spelen alles plat
ja die emme reputase
ja die hebben reputatie
Katastroof is nog is ier
Katastroof is nog eens hier
vr de vrouwen en 't plezier
voor de vrouwen en 't plezier
want dad is un inspirase
want dat is hun inspiratie
 
 
Het strafste nog van al dad is... alted volle zale
Het strafste van alles is... altijd volle zalen
dus der zen nog mense die der gere vr betale
dus er zijn nog mensen die er graag voor betalen
swengst da' ge der bij sta zitte z'oep oe lief
terwijl je erbij staat zitten ze op je lief
en da' zonder kapoot zoe wrde seropositief
en dat zonder condoom zo word je seropositief
 
(refrein)
 
Oep de set van VTM dr emme ze 't gewete
Op de set van VTM daar hebben ze 't geweten
bij Ting oem te Zing emme ze overal oep gezete
bij Tien om te Zien hebben ze overal op gezeten
ze doeng et vr de sho en ze doeng et vr de lol
ze doen het voor de show en ze doen het voor de lol
alle vate leeg en de vrouwen allemol vol
alle vaten leeg en de vrouwen allemaal vol
 
(refrein)
 
't Schijnd da' z'in un eige stad ni mir meuge spele
't Schijnt dat ze in hun eigen stad niet meer mogen spelen
zoe krijge ze de kaens ni oem een aender's wijf te stele
zo krijgen ze de kans niet om een ander's vrouw te stelen
het is mor een gerucht mor waar 'er rok is is 'er vuur
het is maar een gerucht maar waar er rook is is er vuur
ze nemen unne sho 'testosteroncultuur'
ze noemen hun show 'testosteroncultuur'
 
(refrein)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!