Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Et verlange van de ziÍman

Orig. "Het verlangen van de zeeman"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Et verlange van de ziÍman

Het verlangen van de zeeman
De ziÍman zukt nen orizon
De zeeman zoekt een horizon
e laend vŲrbij de bare
een land voorbij de baren
wor a' de zŲrge ni bestaan
waar de zorgen niet bestaan
die nae z'n art bezware
die nu zijn hart bezwaren
 
En a vertrekt meh' volle můed
En hij vertrekt met volle moed
veriÍnigd meh' de ziÍ
verenigd met de zee
versmolte meh' de staereglůed
versmolte met de sterrengloed
en et kresse van de miÍw
en het krijsen van de meeuw
 
Refrein:
De ziÍman, de ziÍman, 't is oek mor ne mens
De zeeman, de zeeman, het is ook maar een mens
een dolende ziel in de nacht
een dolende ziel in de nacht
de ziÍ is een leegte, geluk blefd ne wens
de zee is een leegte, geluk blijft een wens
nen droÍm waar de ziÍman oep wacht
een droom waar de zeeman op wacht
 
 
En goh' de ziÍman langs de raend
En gaat de zeeman langs de rand
van vremde witte straende
van vreemde witte stranden
dan schrijfd de ziÍman in et zaend
dan schrijft de zeeman in het zand
wa' zen ek meh' die laende
wat ben ik met die landen
 
Wa' zen ek meh nen orizon
Wat ben ik met een horizon
diÍn alted varder drijfd
die altijd verder drijft
onder et zwijge van een maan
onder het zwijgen van een maan
die eure kring beschrijfd
die haar kring beschrijft
 
(refrein)
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • Ų = de korte eu van stŲrm (storm) en lŲstere (luisteren)
  • ůe = de lange oe van zjalůes (jaloers) en bůer (boer)
  • en = zoals in biÍn (been) en groÍt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!