Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Fixkes - Oeksken af

Orig. "Hoekske af"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Oeksken af

ik eb giên kletsballe
'k zen nen echte vent
vöh mij giên Barbie
(ge zijd oek giêne Ken)
ik gon m'n lêve ni riskeren
oem een standshe te probere
'k zen allang blij as ik Al Bundy kan citere
(women you can't live with 'em, the end)
 
mm-hmm, oem moh te zeggen: ik zen giêne superman
en van supervrouwe krijg ekik de wöbbe van
meh unnen edde mij gezien
dörschijnend'eid
let ni oep de roemmel
't was góe, 't was góe
ik zen crazy
ik eb zoeiets van: ik blijf gewoên mezelf
ey schat, ga-g-et oep een aender vertelle
 
oe-oe-oe, gij eh-g-et
oe-oe oe-oe-oe-oe, ge meu-g-et ouwe
ik wil alliên moh vrouwe meh een
oe-oe-oeksken af
 
ik óef giên arty fartsy Fraense r-gedóe
in e kliêd van ons móe
ik was tóevallig on 't zappe
gelezen in de Flair
ja, diê lag beh de mama en de papa
pas oep, a' da moet, dan moet da
stel da' de mens'ed der nah van afangd
of oep een onbewoênd eiland ofzoê
dan is 't "go gadget, go!" in de rapte
mor as ek nah mag kieze
doet 'er dan toch mor nen oek af
snapte? 'k wil een bökske, een melkvelleken
een lodderoêg, da' z'een iêl klein bitshe scheêl kekt
of in bed blefd liggen as et ammol wa te veel lekt
da' ze verlegen is, ör woorden inslikt
ardoep meeteld as z'on 't rekenen is
(Sam, meuge wij nog is?)
och, 't is toch waar? oemoêg meh' die handshes
alle fans van zwembandshes
 
oe-oe-oe, gij eh-g-et
oe-oe oe-oe-oe-oe, en schat, ge meu-g-et ouwe
ik wil alliên moh vrouwe meh een
oe-oe-oeksken af
 
en dan en iêl klein sloefke zijn
(as zij een, as zij een, as zij een, as zij een)
as zij een stripfiguur zou zen
(dan dróeg ze, dan dróeg ze, dan dróeg ze, dan dróeg ze)
ne peignoir en nen diêgrol
wor edde gij gezete?
en dan mor zitte liege
da' ge ni nor aender vrouwen eh' gekeke
want veur a' ge 't wet
is 'er ne knoêp in gelegd
of lap, nen epilady in de kruis
want z'is mee meh euren tijd
en nen diêgrol, da komd niemer in uis
 
oe-oe-oe, gij eh-g-et
oe-oe oe-oe-oe-oe, en schat, ge meu-g-et ouwe
ik wil alliên moh vrouwe meh een
oe-oe-oeksken af
een iêl klein oeksken af
een iêl klein oeksken af
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!