Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

iXina - Ik zag et oep et internet

Orig. "Ik zag het op 't Internet"

Antwerpse vertolking van "I Heard It Through The Grapevine"
Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Ik zag et oep et internet

ge vraagd oe af oe da 'kik wet
da' ge mij bedrogen ed
hóe da 'kik weet wa' gij ammol dee
zonder mij dad is gezee
ik was geschokt en ik was verrast
wa' gij daar dee met diê gast
en ik zag et oep et internet
iemand eed da' deroep gezet
ik zag et oep et internet
wad a' gij dee, daar in ons bed
ik weet toch wa' ge dee
 
oe, wa' gij dee daar in ons bed
em ekik oep 't internet
wa' gij dee daar in ons bed
em ekik oep 't internet
ik weet da' gaste ni moge bleite
mor beh 't zien van deze feite
oep twitter, facebook, msn weet ek ni miêr wor da 'k et em
ik kan m'n trane ni miêr oepouwe, 'k moet niks miêr emme van alle vrouwe
en ik zag et oep et internet
wie ee' da' deroep gezet?
en ik zag et oep et internet
wad a' gij dee, daar in ons bed
ik weet toch wa' ge dee
 
ik weet nah echt, gij zed een slet
na wa 'kik zag oep 't internet
ik weet nah echt, gij zed een slet
na wa 'kik zag oep 't internet
 
a 'k ?ouwe naam? in google tik
dan versta? ik van de schrik
diê gore seks da 'k daaroep zing
is zoê extreem, da' geloêfde ni
ik ontdek nae eindlijk de waarheid
oep miêr dan duzend pornosites
en ik zag ze oep 't internet
iederiên weet, gij zed een slet
en ik zag et oep 't internet
gij ed da' zelf deroep gezet
ik weet toch wa' ge dee
 
dacht gij nah echt, gij stoemme geit
da'k ni zou surfe nor diê site?
want ik zag et oep et internet
iederiên weet, gij zed een slet
en ik zag et oep et internet
wad a' gij dee, daar ons bed
ik weet toch wa' ge dee
2 reacties
Peter Janssens 3 april 2013, 17:41
Joepie! Ik ben blij, da kik deze tekst gevonden heb, zodat ik het ook alleen kan zingen.
Peter Janssens 3 april 2013, 17:40
Joepie! Ik ben blij, da kik deze tekst heb gevonden. Zo kan kik zelf het liedje ook zingen.
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!