Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

De Strangers - Zot van au

Orig. "Zot van aa"

Ingetikt door Doederik
Antwerpse tekst  

Zot van au

Soemwijle denk ek, "'t is ni waar,
is da nau al bekan e jaar,
da' gij der uittrok meh' diên aendere?"
Nog alted kan ek er ni bij
da' gij zoe tegenover mij
in dóen en late kon veraendere.
 
Ge wou direct nen avvocaat,
de klein die moest nor 't pangshonaat,
daar was ze zoegezee 'gebörge'.
Want och diê vent wou au alliên,
da kind da was nen blok on oe biên,
dor moest een aender moh vör zörge.
 
Ge woênd nah same meh' diê vent
oep e modern appartement,
zoe eed 'em er wel wel e stuk of zeve.
En z' emme mij nau oêk verteld
Da ni' diê vent, mor wel ze geld,
ba au den deurslag ee' gegeve.
 
Ik zen deroem, da weet ek wel,
ba au compleet van ginnen tel,
ge zeh mij nor 't schijnd vergete.
Mor as ge me van tijd, god wet,
vör 't iên of 't aender noêdig ed,
lot me dan asteblieft iet wete.
 
Refrein:
't Lêve goh' voêrt.
Mor wa nau.
Ik zen nog eve, eve zot van au.
 
M'n vrinde zegge "och komaan,
verget et, trek et oe ni aan,
't zal allemol z'nen tijd wel dure."
Mor as ek tuiskoom, krij'k et wer,
en ik zit lak nen onnoêzelêr
te suffe tusse m'n vier mure.
 
Ik wou da 'k oe spreke kon
al was et langst den tellefon,
mor ik eb de móed ni oem te belle.
Ik eb de nummero pertang,
mor 't eed in feite gin belang,
wa kunne wij nau nog vertelle.
 
(refrein)
 
Ik weet wel dad et au ni intresseerd
mor 'k em in 't iêste geprobeerd
oem me vör au van kaent te make.
Et feit da' gij kon afstaend doeng
van al wa tussen ons bestoeng,
da kon ek ni' gewoên gerake.
 
Mor seh, ge zie, we lêve toch,
en af en tóe dan droêm ek nog,
da miên ek zonder overdrijve.
Ik droêm dan da wij allebei
beginne meh een proper lei,
oem dan vörgóe baiên te blijve.
 
(refrein)
3 reacties
TiM 23 februari 2015, 02:27
@ Wally : Les divorcées / Michel Delpeche
Wally 29 augustus 2014, 00:08
schoen, schoen en nog altij schoen, MOR, wa is den originelen titel ? van wie is dees erreke oersproenkelijk ?

Iemand ???

Mercie gaste
eric cools 10 oktober 2012, 22:59
eindelijk heb ik die mooie teksten op papier!
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!