Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Paul Boey - 'k Em de mot in me lijf

Orig. "Ik heb de mot in mijn lijf"

Ingetikt door Doederik
Antwerpse tekst  

'k Em de mot in me lijf

As ek rijk zen, zoe mokten ek me wijs
ja dan kop ekik e maermere paleis
elke week gon ek vr een il mnd oep reis
gon nor de-de-de schon maskes van Parijs
'k floot en zoeng van plezier lak een sijs
mr nae fluit ek een aendere wijs
want din drom stekt al laenk onder 't ijs
den doktoor god in mijn plts oep reis
 
Refrein:
'k Em de mot in me lijf
'k zen vr niks ni mer ge
elke vinger stoh stijf
'k krijg m'n broek ni mer te
'k em den bibber vr drij
alles rammeld in mij
'k zen verdrogd en verdrd
zjust nog ge' vr et strt
 
'k em gewaerkt en gewrut lak ne zot
'k em gespaard en vergaard en gepot
'k ette niks dan petaeten en sprot
not kwam der is e pintje deur m'n strot
'k em geshacherd, de mense bedot
mijne spaarpot da was mijne god
mr nae dien ek ier ieder tot spot
zie m' ier staan, 'k em gedaan, 'k em gelot
 
(Refrein)
'k zen verdrogd en verdrd
zjust nog ge' vr et strt
 
1 reactie
Claudette DEGEEST 3 maart 2014, 21:34
Wonderlijk, dat doet oprecht lachen. Dank U.
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!