Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Halfzeven doenker - Den daens

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Den daens

IJ was vijfentachtig en zij doroemtrent
ze zaten in un stamkróeg en leken iêl content
ze spelde zjust een lieke vanuit de goeien ouwen tijd
ze zage nör mekaar en a vróeg in alle zottigeid
 
Refrein:
Wa' denkte gon w'is daensen schat, kom lot oe nog is gaan
nen daens op iêne stiên, ja iêl kalmkes aan
ze schoven over den daensvloer lak een echt verliefd paar
zij was ni' góe te biên en ij ad iêmol gin aar
 
Iêl de króeg kreeg 't in de mot, ja et was een schoên gezicht
a ad eur iêl góe' vast en ze daenste redelijk dicht
a leidden eur meh' vaste haend, ze volgden iêl gedwee
asof ze iêl eur lêven laenk niks aenders gedaan ee
 
(refrein)
 
IJ was euren eld, ja en zij z'n hartedief
a zee zachtshes in eur oor: oh, ik eb au toch zoe lief
ze bloosde, ze wier roêd, keek verlegen in et rond
en ij gaf eur ne kus recht van veur oep eure mond
 
(refrein)
 
IJ leidden eur iêl bezörgd trug nör eure stóel
z'ad glinsters in eur oêgen en ij stoeng der redelijk cool
ze zaten aend in aend, ja de liefde was nog groêt
ze glunderde en ij lachte z'n twiê leste taende bloêt
 
(refrein)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!