Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Theater zonder pos

Orig. "Theater zonder poos"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Theater zonder pos

Theater zonder pauze
Oem te bekome van d'emose
Om te bekomen van de emotie
en wad asem oep te doeng
en wat adem op te doen
vr de volgenden ter van de prestase
voor de volgende toer van de prestatie
ebbe we nau achter dees lieke
hebben we nu achter dit liedje
een entr'actshen ingeboud
een entre-acte ingebouwd
een minutshe vr een loechte consumase
een minuutje voor een lichte consumatie
 
't Is een lofweerdige gewonte
Het is een lovenswaardige gewoonte
di moment van efkes niks
dat moment van even niets
een verfrissing vr gedachten en idee
een verfrissing voor gedachten en ideen
mor in 't leven is dad aenders
maar in het leven is dat anders
want dr krijge we gin pos
want daar krijgen we geen pauze
vr te slijpen on de woorde die we zee
om te slijpen aan de woorden die we zeiden
 
In et leven is 'er not
In het leven is er nooit
gin pos oek a we slape
een pauze ook als we slapen
kome geniepig en genadelos
komen geniepig en genadeloos
de dromen ons begape
de dromen ons begapen
 
We spelen in een klucht
We spelen in een klucht
en God goeid meh tomatte
en God gooit met tomaten
den duvel soems een ros
de duivel soms een roos
nr ons theater zonder pos
naar ons theater zonder pauze
 
 
De zesden dag tege den avend
De zesde dag tegen de avond
a' z'n waerk was gedaan
toen zijn werk was gedaan
zee' Jehovah toeng allin nog mor de vader
zei Jehovah toen alleen nog maar de vader
nah zen ek muug ik eb geschape
nu ben ik moe ik heb geschapen
wa da'k wou da' zou bestaan
wat ik wou dat zou bestaan
al de rest da nog moet kome maak ek later
al de rest dat nog moet komen maak ik later
 
En a ging slapen oep de wolken
En hij ging slapen op de wolken
in een ploei van z'nen baard
in een plooi van zijn baard
oem te drome van z'n wondere krease
om te dromen van zijn wondere creatie
oek de gode moette ruste
ook de goden moeten rusten
da's een onbestreje feit
dat is een onbestreden feit
oek al zen ze nog zoe grot en vol van grase
ook al zijn ze nog zo groot en vol van gratie
 
Mor in 't leven is er not
Maar in het leven is er nooit
gin pos oek a we slape
een pauze ook als we slapen
kome geniepig en genadelos
komen geniepig en genadeloos
de dromen ons begape
de dromen ons begapen
 
We spelen in een klucht
We spelen in een klucht
en God goeid meh tomatte
en God gooit met tomaten
den duvel soems een ros
de duivel soms een roos
nr ons theater zonder pos
naar ons theater zonder pauze
 
We spelen in een klucht
We spelen in een klucht
en God goeid meh tomatte
en God gooit met tomaten
den duvel soems een ros
de duivel soms een roos
nr ons theater zonder pos
naar ons theater zonder pauze
 
2 reacties
Filip Camerman 3 februari 2009, 15:43
Bedankt, verbeterd.
Mark Van de Looerbosch 3 februari 2009, 15:40
Het woord met de vraagtekens in de eerste strofe is "entr'actje". Da komt uit 't theater, en dus uit het Frans: "entre-act", wat betekent "tussen de acts" of "tussenspel"
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!