Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerpse volksliedjes - Lied van Artog Jan

Orig. "Lied van Hertog Jan"

Eigen vertaling van het onofficiële Brabantse volkslied. Dat moet toch ook wel in het Antwerps gezongen kunnen worden he.
Ingetikt door Doederik
Antwerpse tekst  

Lied van Artog Jan

Tung den Artog Jan kwam vêre,
te peêrd parmaent al triomfaent,
na zevenonderd jare,
óe zoeng men t' allen kaent:
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
Na zevenonderd jaren
in dees edel Brabants laend.
 
A kwam van over 't water:
De Scheldevlóed, on wal te vóet,
t'Aentwaerpen oep de strate
zilver vêren oep zijnen óed
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
t'Aentwaerpen oep de strate,
lêre leêrzen on zijne vóet.
 
Och, Turnout, stadsje schoêne,
zen oew rötsjes grung, mor oew artsjes koeng:
Lot den Artog binnekomen
in dees zomers vrolak sezoeng.
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
Lot den Artog binnekome,
ij eed e peêrd van doeng.
 
A eed e peêrd gekregen,
e schoê wit peêrd, e schimmelpeêrd,
daar is 'em oepgestege,
diê ridder onverveêrd.
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
Daar is 'em oepgestegen,
en a ree nor Valkesweêrd.
 
In Valkesweêrd der zaten,
al in de kas, de zilverkas:
De guldekeun'ng z'n plate,
die wieren oniêngelast.
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
De guldekeun'ng z'n plate,
tung od 'em een aernas.
 
Roeise bóere, komd no buite,
me' de groête troem, me' de klein troem,
troempetten ende fluiten
in dees Brabants artogdoem.
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
Troempetten ende fluiten
in dees Brabants artogdoem.
 
Wah reeën ammol same,
oep Orskot aan, deur een kanidasselaan,
en Jan riep: 'In Gods name!
Ier em ekik al miêr gestaan.'
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
En Jan riep 'In Gods name!
Rekt mah mijne staendord aan.'
 
De staendord was de gouwe,
diê waaide dan, diê draaide dan,
diê dróeg de liê meh klauwe;
Wij zoengen alleman:
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
Diê dróeg de liê meh klauwe,
ja de liê van Artog Jan.
 
A is in Den Bosch gekomen,
al in de nacht, en niemand zag 't,
en oep de Sint Jan gekloemme,
daar goeng em staan oep wacht.
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
En oep de Sint Jan gekloemme
daar staad 'em dag en nacht!
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!