Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

De Strangers - Ba de rijkswacht

Met deze briljante parodie op "In the Navy" van The Village People bereikten de Strangers in 1979 de eerste plaats in de Top 30. De spelling van zjendaerm [zjndaerm] is verantwerpst omdat de uitspraak van de klinkers verschilt van zowel de Franse als de Nederlandse uitspraak van "gendarme".

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Ba de rijkswacht

Bij de rijkswacht
Zitte zonder waerk
Zit je zonder werk
zedde joenk en staerk
ben je jong en sterk
goh ba de zjendaermerie
ga bij de rijkswacht
goh toch ba die krakke
ga toch bij die kraken
meh un platte klakke
met hun platte petten
waar dad alleman nor zie
waar iedereen naar ziet
 
Niemand sprekt oe tege
Niemand spreekt je tegen
iederin is verlege
iedereen is verlegen
want gij zeh' de man der wet
want jij bent de man der wet
din a par momente
die par momente
zonder complimente
zonder complimenten
alles in z'n boekske zet
alles in z'n boekje zet
 
Refrein:
Ba de rijkswacht - dr wrde pas nen echte vent
Bij de rijkswacht - daar word je pas een echte vent
ba de rijkswacht - dr vuld' oe in oew element
bij de rijkswacht - daar voel je je in je element
ba de rijkswacht - daar is ne mens mor ist content
bij de rijkswacht - daar is een mens maar eerst tevreden
ba de rijkswacht, ba de rijkswacht
bij de rijkswacht, bij de rijkswacht
 
Ba de rijkswacht - dr wrde gij direct aanverd
bij de rijkswacht - daar wordt jij meteen aanvaard
ba de rijkswacht - is 't oep ne motto of e perd
bij de rijkswacht - is 't op een motto of een paard
ba de rijkswacht - dr zedde mir as 't dobbel werd
bij de rijkswacht - daar ben je meer dan 't dubbel waard
ba de rijkswacht, ba de rijkswacht
bij de rijkswacht, bij de rijkswacht
 
Wrd zjendaerm... wrd zjendaerm... de pakkeman meh' de langen aerm
Word rijkswachter... word rijkswachter... de boeman met de lange arm
 
In e schon tenuke
In een mooi tenuetje
meude dan gon zuke
mag je dan gaan zoeken
nor ne gangster of nen dief
naar een gangster of een dief
ge vraagd oep oe gemakske
je vraagt op je gemakje
"blaasd is in et zakske"
"blaas eens in het zakje"
of "gefd oe paske astemblief"
of "geef je identiteitskaartje alstublieft"
 
Otto's controlere
Auto's controlere
mensen ambetere
mensen lastigvallen
och et is een reuzedzjop
och het is een reuzejob
zjendaerm zen da's prachtig
rijkswachter zijn da's prachtig
gij zed oeppermachtig
jij bent oppermachtig
meh' zoe'n klak oep auwe kop
met zo'n pet op jouw hoofd
 
(refrein)
 
Wrd zjendaerm... wrd zjendaerm... de pakkeman meh' de langen aerm
Word rijkswachter... word rijkswachter... de pakkeman met de lange arm
 
ikke... brederke van liefde? da minde golle ni eh
ik... broedertje van liefde? dat menen jullie niet he
wrd zjendaerm - dr em ekik gi postuur vr
word rijkswachter - daar heb ik geen figuur voor
wrd zjendaerm - ik kan ni schrijve!
word rijkswachter - ik kan niet schrijven!
wrd zjendaerm - dan moet ek me late knippe
word rijkswachter - dan moet ik me laten knippen
wrd zjendaerm - die ouwe ni af!
word rijkswachter - die houden niet af!
 
(refrein)
 
1 reactie
j K 29 oktober 2015, 23:34
dat missen ons
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!