Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - 't Is Vloms, 't trekt oep gin kloÍte

Orig. "'t Is Vlaams, 't trekt op geen kloten"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

't Is Vloms, 't trekt oep gin kloÍte

't Is Vlaams, 't trekt op geen kloten
As ek e lieke zing oep straat
Wanneer ik een liedje zing op straat
wel overdocht en in de maat
goed overdacht en in de maat
dan kan 't wel is gebeure
dan kan het wel eens gebeuren
da' der ne waendelÍr passeerd
dat er een wandelaar passeert
diÍ dor z'neigen in geneerd
die zich daar over geneert
en me dan af wild keure
en me dan af wil keuren
 
z'n argument is iÍl bekend
z'n argument is heel bekend
'k oÍr et van Zeppere tot Gent
'k hoor het van Zepperen tot Gent
van Everlee tot SchoÍte
van Heverlee tot Schoten
't is Vloms 't trekt oep gin kloÍte
't is Vlaams 't trekt op geen kloten
 
Nadad ek tusse fiÍstkrakiÍl
Nadat ik tussen feestgekrakeel
in Brabants dŲrp LonderziÍl
in Brabants dorp Londerzeel
een bitshen ad gezoenge
een beetje had gezongen
kwam er nen Brabander nor mij
kwam er een Brabander naar mij
diÍ zee "MeniÍr ůe daerfde gij
die zei "Meneer hoe durf jij
en wel uit volle loenge
en wel uit volle longen
 
ier zinge veur een volle zaal
hier zingen voor een volle zaal
en dan nog in oew eige taal?
en dan nog in je eigen taal
da' vind ek straffe stoÍte
dat vind ik straffe stoten
want Vloms trekt oep gin kloÍte"
want Vlaams trekt op geen kloten"
 
'k Kwam overlest in DenderliÍw
Ik kwam onlangs in Denderleeuw
langs Vloms cafť de Vlomse LiÍw
langs Vlaams cafť de Vlaamse Leeuw
en 'k oÍrde ze dor zinge
en 'k hoorde ze daar zingen
ni over Vlomse gaai of spriÍw
niet over Vlaamse gaai of spreeuw
ni' van den Blauvůet of de miÍw
niet over de Blauwvoet of de meeuw
mor over DŲtse dinge
maar over Duitse dingen
 
en zegd nah ni da'k er oem lieg
en zeg nu niet dat ik er om lieg
ze zoenge liekes van de krieg
ze zongen liedjes van de krieg
et Vloms da wier verstoÍte
het Vlaams dat werd verstoten
want da trok oep gin kloÍte
want dat trok op geen kloten
 
De lesten tijd sto-g-et wel fijn
De laatste tijd staat het wel fijn
zoe e cultuurmodel te zijn
zo een cultuurmodel te zijn
deur ABN te spreke
door ABN te spreken
wie gÍre schijncultuur verwekt
wie graag schijncultuur verwekt
sprekt nae een Ollands dialect
spreekt nu een Hollands dialect
verkoept oranjestreke
verkoopt oranjestreken
 
Zoe krijd ons volk iÍn twiÍ drij
Zo krijgt ons volk ťťn twee drie
e splinternief complexke bij
een splinternieuw complexje bij
want volges de groÍte
want volgens de groten
betiÍkend Vloms gin kloÍte
betekent Vlaams geen kloten
 
2 reacties
Doederik 15 januari 2012, 12:18
Oek iÍn van mijn favories ;)
Eddy De Coninck 14 januari 2012, 20:34
Wannes zoals ik hem graag heb
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • Ų = de korte eu van stŲrm (storm) en lŲstere (luisteren)
  • ůe = de lange oe van zjalůes (jaloers) en bůer (boer)
  • en = zoals in biÍn (been) en groÍt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!