Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Zwijgd me van de Vlomse kweste

Orig. "Zwijgt me van de Vlaamse kwestie"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Zwijgd me van de Vlomse kweste

Zwijg me van de Vlaamse kwestie
Wanniêr ek deur de rijke Vlomse gouwe gaan
Wanneer ik door de rijke Vlaamse gouw ga
en zing óe da' de Vlaminge zonder pardon
en zie hoe de Vlamingen zonder pardon
vör dollars en vör ponden un eige laend verpeste
voor dollars en voor ponden hun eigen land verpesten
sprekt dan mor Fraens en zwijgd me van de Vlomse kweste
spreek dan maar Frans en zwijg me van de Vlaamse kwestie
 
Wanniêr ek overal de bosse zing vergaan
Wanneer ik overal de bossen zie vergaan
en puine zing wor strate zouwe moette staan
en puinen zie waar straten zouden moeten staan
en fiêre stede treuren oep d'aermzalige reste
en fiere steden treuren op de armzalige resten
sprekt dan mor Fraens en zwijgd me van de Vlomse kweste
spreek dan maar Frans en zwijg me van de Vlaamse kwestie
 
Wanniêr ek d'industrie de loecht zien kleure
Wanneer ik de industrie de lucht zie kleuren
ad iederiên da' zoemor lot gebeure
als iedereen dat zomaar laat gebeuren
a' der is wörd gelache meh angstig proteste
als er eens wordt gelachen met angstige protesten
sprekt dan mor Fraens en zwijgd me van de Vlomse kweste
spreek dan maar Frans en zwijg me van de Vlaamse kwestie
 
Wanniêr alliên nog 't Gouwe Kalf wörd veroêrd
Wanneer alleen nog 't Gouden Kalf wordt verhoord
en 't evewicht van giêst en lede wörd verstoêrd
en 't evenwicht van geest en leden wordt verstoord
en d'oemgekochte leiders ons elpen in de neste
en de omgekochte leiders ons helpen in de nesten
sprekt dan mor Fraens en zwijgd me van de Vlomse kweste
spreek dan maar Frans en zwijg me van de Vlaamse kwestie
 
Wanniêr er in 't gelid de straat wörd oepgegaan
Wanneer er in 't gelid de straat wordt opgegaan
in Uilespiegel's naam 't fascisme blefd bestaan
in Uilenspiegel's naam 't fascisme blijft bestaan
as ek ze zing marchere meh Hitlerjugend geste
als ik hen zie marcheren met Hitlerjugendgeste
sprekt dan mor Fraens en zwijgd me van de Vlomse kweste
spreek dan maar Frans en zwijg me van de Vlaamse kwestie
 
Mor of er wörd geróepe en gecontesteerd
Maar of er wordt geroepen en gecontesteerd
't is van de kleintshes da' der wörd geproffeteerd
't is van de kleintjes dat er wordt geprofiteerd
da's overal gelijk, in et Oêsten en in 't Weste
da's overal gelijk, in het Oosten en in 't Westen
en daaroem spreek ek liever van gin Vlomse kweste
en daarom spreek ik liever van geen Vlaamse kwestie
 
5 reacties
Jacq Huts 5 december 2018, 16:04
Zeker, in de huidige politieke situatie , nog altijd een liedtekst die zeer actueel is!
Krommenaas 9 juli 2016, 23:42
test
Krommenaas 1 juli 2016, 23:52
Wannes heeft me persoonlijk toestemming gegeven om zijn teksten neer te schrijven zoals ze gezongen worden (wat met de Nederlandse spelling volstrekt onmogelijk is) en was zeer geïnteresseerd in het project. Jammer genoeg werd hij te ziek voor hij het resultaat kon zien.
Bert Knorrepot 1 juli 2016, 23:35
Wannes heeft ten allen tijde het fonetisch schrijven van zijn teksten afgekeurd. Antwerps is een gesproken taal. Geschreven is het Nederlands, en volgens de regels van het Nederlands.
Geert Vissers 17 augustus 2011, 15:07
Dank voor de tekst, die maakt dat ik een van Wannes' mooiste liedjes beter kan verstaan.
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!