Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Kooyman & Van Haeren - 't Is ni mir wa 't gewest is

Orig. "'t Is niet meer wat 't geweest is"

Te beluisteren op MySpace.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

't Is ni mir wa 't gewest is

't Is niet meer wat 't geweest is
Refrein:
't Is ni mir wa 't gewest is
't Is niet meer wat het geweest is
en 't zal not ni mer wrre wad et was
en 't zal nooit meer worden wat het was
't is ni mir wa 't gewest is
't is niet meer wat het geweest is
en 't zal not ni mer wrre wad et was
en 't zal nooit meer worden wat het was
 
 
Edde golle dad ok misschin
Hebben jullie dat ook misschien
da' ge 's morgens stoh te zing
dat je 's morgens staat te kijken
nor oewe kop in de spiegel van de lavabo
naar je hoofd in de spiegel van de watafel
meh in oew aend e scheermashing
met in je hand een scheermachine
 
da' ge dan denkt "da's persies nen aendere vent
dat je dan denkt "da's net een andere vent
as veur e jaar of ting"
dan een jaar of tien geleden"
ge kun et draaien of kire
je kunt het draaien of keren
mor in dink da stoh' vast
maar n ding staat vast
 
(refrein)
 
Goeiemiddag menir pastor
Goeiemiddag meneer pastoor
is da nah waar wa da 'kik allemol or?
is dat nou waar wat ik allemaal hoor?
da' de mense ni mer gere noh de kaerk gaan
dat de mensen niet meer graag naar de kerk gaan
z'ange liever on den tog (ne goeie pakke)
ze hangen liever aan de toog (een goeie pakken)
 
da' ge meh moeite genoeg soprane vind
dat je met moeite genoeg sopranen vindt
vr 's zondags in et kor (allelujah)
voor 's zondag in het koor (allelujah)
vruger ware ze braef
vroeger waren ze braaf
mor nei verkope ze last
maar nu verkopen ze last
(en nae de maskes komaan zenne)
(en nu de meisjes kom op)
 
(refrein)
 
We ree vruger meh' den otto oem brod
We reden vroeger met de auto om brood
want de naft was goeiekop
want de benzine was goedkoop
en al 'tgeen da we ni mer nodig adde
en al hetgeen we niet meer nodig hadden
da' goeide we mor oep den op
dat gooiden we maar op de hoop
 
totda' der mense ware
tot er mensen waren
die zee "zie' dare
die zeiden "zie daar
de lucht zit vol meh lod"
de lucht zit vol met lood"
we doeng et kalmer nei, w'ebben ons wad aangepast
we doen het kalmer nu, we hebben ons een beetje aangepast
 
(refrein)
 
Mijnen bompa da was ne krak
Mijn opa was een uitblinker
di dee alles oep zij gemak
die deed alles op zijn gemakje
ik zing 'em nog zitten in ze stamcaf
in zie hem nog zitten in zijn stamcaf
meh' z'n sigaar en z'ne cognac
met z'n sigaar en z'n cognac
 
dan zeet 'em "let oep joeng
dan zei hij "let op jongen
't is vandaag te doeng
't is vandaag te doen
veegd on de rest mor oewe frak"
veeg aan de rest maar je voeten"
en 't leste wat 'em zee tege mij was "lsterd gast...
en 't laatste dat hij zei tegen mij was "luister jongen...
 
(refrein x4)
4 reacties
Krommenaas 29 november 2010, 17:34
de link werkt wel degelijk
nella 29 november 2010, 11:56
wil dit nummer heel graag horen, maar de link naar my space werkt niet bij me.kan iemand me het sturen?
Kletskop 28 juli 2009, 12:26
Nieverans peis ek. Ik em deze CD gelind in de Permeke bibliotheek.
Franky Boy 28 juli 2009, 12:09
Waar kan ik dat gratis downloaden? Behalve via CPeX of My Space?
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!