Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Halfzeven doenker - Aentwaerpe

Orig. "Antwaarpe"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Aentwaerpe

Antwerpen
Tekst & muziek: Jim
'k Eb de wêreld rondgereze, 'k zen overal al gewest
'k ben de wereld rondgereisd, 'k ben overal al geweest
mor in m'n eige stad der vuul ekik mij nog et best
maar in m'n eigen stad daar voel ik mij nog het best
alle wege leide nör Roême, da wörd toch zoe gezee
alle wegen leiden naar Rome, dat wordt toch zo gezegd
mor gefd mij mor m'n eige stad, 'k gon der iêl 't jaar oep congé
maar geef mij maar m'n eigen stad, 'k ga er het hele jaar met vakantie
 
Refrein:
Aentwaerpe, 'k vuul me góed in auwe schoêt
Antwerpen, 'k voel me goed in jouw schoot
Aentwaerpen ik blijf ba au da blefd zoê tot m'n doêd
Antwerpen ik blijf bij jou dat blijft zo tot m'n dood
Aentwaerpe ge zeh' vör mij ne kreêm van een stad
Antwerpen je bent voor mij een wolk van een stad
ik kus m'n twiê polle vör et lêve da'k ier al em gehad
ik prijs me gelukkig voor het leven dat ik hier al heb gehad
 
 
Elk jaar oep de kaaie zörgd de foêr vör wa plezier
Elk jaar op de kaaien zorgt de kermis voor een beetje plezier
en oek ons polletiekers drage bij tot et vertier
en ook onze politici dragen bij tot het vertier
ze klungele, ze foeffelen oh et gebeurd toch overal
ze klungelen, ze sjoemelen oh het gebeurt toch overal
de kleine man diê lacht ermeh, mor die in Brussel nog 't miêst van al
de kleine man die lacht ermee, maar die in Brussel nog 't meest van al
 
(refrein)
 
De Groête Mart, de Schippersstraat, et lêve lak as et is
De Grote Markt, de Schippersstraat, het leven zoals het is
gin gezeik, gin geziêver, 't is ier boter ba de vis
geen gezeik, geen gezever, 't is hier boter bij de vis
zoewel 's aves as in de vruugte, 't leve god ier z'ne gaenk
zowel 's avonds als in de vroegte, 't leven gaat hier zijn gang
meh ne lach en meh een traan wörvör m'n welgemiênden daenk
met een lach en met een traan waarvoor m'n welgemeende dank
 
(refrein)
 
't Is persies lak in ne film, 't waendelterras ba volle maan
't Is net als in een film, 't wandelterras bij volle maan
ge loept er meh oe lief, 't is oem der efkes stil ba te blijve staan
je loopt er met je lief, 't is om er even stil bij te blijven staan
het Scheld, de boête, ja 't is toch zoe magnifiek
de Schelde, de schepen, ja 't is toch zo magnifiek
en oep straat stoh' deze zanger meh' z'n Aentwaerpse muziek
en op straat staat deze zanger met z'n Antwerpse muziek
7 reacties
Krommenaas 20 mei 2009, 09:47
der zijn twee dingen die in oudere teksten systematisch fout zijn:
- eê meestal ni weergegeve
- altijd ae/aewe/nae geschreven, ook als de zanger au/auwe/nau zingd

verder schreef ik ook dör waar ik nu altijd der schrijf

ik fix die dingen als ik ze tegenkom, nu gedaan voor dezen tekst. de eê's kan ik wel is meh een script doen (het dan altijd correct schrijven ook als de zanger het fout zingd), de ae/au's ni echt omda sommigen wel ae/aewe/nae zingen

ik hoor geen "mör" en ook geen "beh au"
Doederik 18 mei 2009, 18:22
idd, is meer een aa lek as in vraa (vrouw) as een ae
Grytolle 18 mei 2009, 17:06
ja, ik em den tekst nou wa nauwkeuriger g'analyseerd, en hij handhaafd idd een iêl duidelik verschil tusse ee en eê (kreêm, lêve, wêreld)

en a' ge de ae's van aentwaerpe vergelijkt meed de ae/ou in "beh ou/ae" (alliên mor "beh" in et refrein), wörd et iêl duidelijk dad 'em "ou" gebrökt
Doederik 18 mei 2009, 16:07
t is gewoon overduidelijk een ê, ook in wêreld in d eerste stroof, onmogelijk te verwarre me zijn ee's...
ou en ae old el wel persies deur mekaender, of mij is et in alle geval iêl onduidelak wad at em gebrökt...
Grytolle 17 mei 2009, 23:30
denk oêk dat 'em "ik blijf beh ou" zingd iêrder as "ik blijf ba(h) ae"
Grytolle 17 mei 2009, 19:25
..en wöroem gebeurd da nou?
Grytolle 17 mei 2009, 19:24
korrekse:
mor gefd mij mör m'n eige stad

'k vraag m'oêk ofdat 'em de ê in bvb lêve nie uitdrukt deur geen [e:j] te zegge
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!