Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Halfzeven doenker - Sloddervos

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Sloddervos

As kind was 't ba ons thuis
alted wel plezaent
mor as ons va zat was
dan liep et uit d'aend
dan goeid 'em alles in 't rond
z'n em, z'n broek, z'n klak
dan was ons móe ni te temme
nee dan ging die uit eur dak
 
Refrein:
Legd oe kliêren oep z'n plöts
en zet oe schóenen in de kas
strekt oew eigen em
en dóed oek is de was
pist ni oep den bril
en smoêrd mor oep 't balkon
wast oeweigen is
want ik riek oe vuil kalson
 
Oh mijn vrou is ni te doeng
die is alted mor on 't kösse
dan lee' ze meh eur vod
overal mor wa te rösse
en koom ek dan is thuis
meh m'n schóene vol meh' drek
dan slaagd ze van kolêre
eur vod in mijne nek
en roept...
 
(refrein)
 
'k Zocht dan een aender vrou
ni te lillijk ni te schoên
ze moest ni proper zen
nee gin uiterlijk vertoên
ik trok dan ba de buurvrou in
ik docht 'k gon ier m'n kaens
mor wa kree 'kik der t'oêre
zonder ziêver zonder zwaens
 
(refrein)
 
Ik zen nae bekan 80
en ik zit in een gesticht
dad angd ier dik m'n vóeten uit
en ik zuip mij alt potdicht
ik laat ekik alles loêpe
na iêl wa pinte bier
en dan komd de verpleegster
en die roept meh' veul getier
 
(refrein)
 
Van al die mizêre
zen 'k mor stillekes doêdgegaan
en oemda 'kik alted braaf was
mocht ek nör den emel gaan
Sinte-Pieter zag me kome
en nam mij efkes mee
ge meu' drei kiêre graaie
wa' diê vent tege mij zee
 
(refrein)
 
Ja wast oeweigen is
want ik riek oe vuil kalson
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!