Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Halfzeven doenker - Ik wör BV

Orig. "Ik weur BV"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Ik wör BV

Tekst & muziek: Jim
Refrein:
Ik wör BV, ik wör BV
zegd da 'kik et em gezee
ik koom meh mijne smikkel
oep de radio of TV
ik wör BV, ik wör BV
pas oep ik krijg gelijk
a 'k in de spiegel zing
dan vuul ek mij de keuning te rijk
 
As de camera in zicht is
ston 'kik al oep de wacht
ik laat me ni' verdringe
nee ik ston al in geef acht
'k begin te stoempen en te douwe
'k wil in de picture staan
m'ne kop komd oep TV
dör kunde van oep aan
 
Oek al lot mijn talent
mij miêstal in de steek
ik gon er vör ja
ik wör de staer van de streek
en is 'er wa kritiek
da kan mij echt ni rake
't is gelijk oep oên manier
'k zal aan den top gerake
 
(refrein)
 
Ba m'n famille en m'n vrinde
schei 'k et kaf van et kore
'k begin stillekes te zweve
ik wör nog zot van glore
ja ik wör beroemd
't is te zegge da's m'n dóel
de rest den boêm in
a' ge begrept wa da'k bedóel
 
Oep de fiêshes van d'artiste
zen 'kik der gere bij
as er te slijme vald
dan ston ekik alt oep d'iêste rij
ik vin m'neigen ongeloêfelijk
ik vin m'neige góe
ik blijf as lesten ange
oek al zen ek al pottóe
 
(refrein)
 
Ik vraag m'neigen af
óe koom 'k in den top ting
'k doeng mee on een spelleken
of ik laat m'n börste zing
Big Brother is watching
ik geef m'neige bloêt
eej ik ston ier vör joker
verdoemme 'k wör gekloêt
 
(refrein)
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!