Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Halfzeven doenker - Not mir drinke

Orig. "Nooit meer drinken"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Not mir drinke

Tekst & muziek: Jim
De kamer draaid in 't rond
ik kan me ni mir ouwe
m'ne kop stod oep ontploffe
ik moet sebiet gon spouwe
nog mor is nen aanslag
oep m'ne lever en al de rest
m'n arsecelle staerven af
ik vuul me ni' zoe best
 
Refrein:
Not mir drinke
da' zeh 'kik elke kir
not mir drinke
ik drink not ni mir
not mir drinke
dad is vr nikske ge
not mir drinke
not ni mir potte
 
De wereld zie' der aenders uit
na een nachtshe drinke
'k blijf il den dag in bed
uit m'nen bek wa ligge stinke
m'n lijf roept nor alkool
ik zen ier wrid on 't lije
woroem blefd ne mens zoe drinke
ge kund zelfs ni mer vrije
 
(refrein)
 
Ik zit ier zonder lief
vaer van uis en gin plezier
dan grijp ek nr de fles
ja dan zen ek trug in zwier
's aves grote Jan
da' geld zeker vr den deze
ik slaag 'er ginnen inen over
nee want 'k zen trug geneze
 
Not mir drinke
da' ziede gij van ier
not mir drinke
gefd mij mor een pint bier
not mir drinke
ik vuul m'neige ge
not mir drinke
en morge trug potte
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!