Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Paul D'Hollander - Altijd alliên

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Altijd alliên

Nen dagboek vol trane
ieder blad vol verdriet
zij mist eur móeder
die veul te vruug stierf
gevlucht uit een vaer land
vör d'erinneringe
mor z'oêrd nog eur stem
in een zacht wiegelied
 
kindere zoe wriêd
zoe hard vör een aender
ze pesten en staempen
al eur droême stuk
en ee' zij et moeilijk
kan zij et ni miêr aan
dan kröpt zij ba móeder
die zingd dan iêl zacht
 
Refrein:
Altijd alliên, altijd alliên
noêt is een vriendin
z'is altijd alliên
is 'er dan niemand
die oem eur gefd
wa' dóe-g-et ziêr
zoe iêmol alliên
 
Nen dagboek vol trane
ieder blad vol verdriet
elke letter die treurd
elk woord da schriêd
vaer weg van eur thuislaend
famille en vrinde
z'eed alliên nog die stem
die zacht vör eur zingd
 
's aves kan zij ni
in 't slaap gerake
de trane 't verdriet
het dóed eur zoe ziêr
en a' zij eur móeder
hiêl zacht oêrd zinge
dan brekt eur art
in stukken uitiên
 
(refrein)
 
wa' dóe-g-et ziêr
zoe iêmol alliên
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!