Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Paul D'Hollander - Ons mae die is oep reis

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Ons mae die is oep reis

G'ad gekoze vr den trein
oem vrge weg te gaan
oep de tafel lag een envelop
meh in 't grot mijne naam
 
ik zien et ni mir zitte
mij leve duurd mij te laenk
ik val olle ni mir lastig
ik kan et ni mir aan
 
zrgd ge' vr de kindere
'k zal z'alted gere blijve zing
en a' ze vrage "waar is ons mae"
dan zegde mor "up reis"
 
Refrein:
'k Eb gelezen over een plts
vaer weg van ier
ze nemen et den emel
het hemels paradijs
der groeie bloemme meh ope
de zon schijnd der elken dag
de mense zijn der engele
meh nen emelse vacht
 
Snapte gij nah ni
gij liet ons zoemor in de steek
g'ed twi bloeikes van kindere
die au il gere zing
 
elken dag ston z'on 't raam
"ier zie, dor is ons mae"
mor dan wrre z'il tristig
want un mae die is oep reis
 
(refrein)
 
Ik hoop da' ge nau content zij
vaer weg van den aardse sleur
ik hoop da' din trein
auwe ziel ni ee' verscheurd
 
Als de kindere later grot zijn
en ze vrage "wor blefd ons mae?"
wa moet ek hun dan zegge
in plts van "ons mae die is oep reis"
 
Z'is vertrokke naar een plts
vaer weg van ier
ze nemen et den emel
het hemels paradijs
der groeie bloemme meh ope
de zon schijnd der elken dag
de mense zijn der engele
meh nen emelse vacht
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!