Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Zuipe !

Dit lied uit 1978 was één van de eerste van Katastroof en werd het lijflied van alle Vlaamse bierdrinkers. Toen het in 2000 opnieuw werd uitgebracht haalde het de eerste plaats van de Vlaamse Top 10, en in 2006 haalde het andermaal de hitlijsten na een heruitgave door de website ZatteVrienden.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Zuipe !

Zuipen !
Refrein:
Zuipen zuipen dat kan ik goed
Zuipe zuipe da kan ek góe
dat kan ik blindelings en met m'n ogen toe
da kan ekik blindelings en meh m'n oêge tóe
zuipen zuipen tege m'n haar omhoog
zuipe zuipe tege m'n aar oemoêg
m'n mond is nog niet leeg of m'n keel is weeral droog
m'ne mond is nog ni leeg of m'n keêl is weral droêg
 
Vanaf dat ik was geboren was ik al intelligent
Vanaf da 'k was gebore was 'kik al intelligent
ik greep recht naar moeders borst zoals een grote vent
ik pakte recht nor móeders böst gelak ne groête vent
't was niet om mee te spelen dat ik greep naar die borst
't was ni oem meh te spele da 'k pakte nor die böst
ook niet voor 't sexuele, 't was van de grote dorst
oek ni vör 't sexuele, 't was van de groêten dörst
 
ik zoop ik alles leeg, mijn moeder wist geen raad
ik zoop ekik alles leeg, ons móe wist giêne raad
ik huilde tot ik een melkautomaat kreeg
ik blette totda 'k kreeg ne melkottomaat
ook toen ik al op school zat beterde het geen fluit
oêk tóen ek al oep 't school zat beterden et gin fluit
als niemand mij in 't oog had zoop ik de inktpot uit
as niemand mij in d'oêg ad zoop ek den inkpot uit
 
(refrein)
 
Op zestien jaar was ik al wereldkampioen
Oep zesting jaar was 'kik al wêreldkampioeng
ik zoop ze allemaal onder tafel, aan mij was niets te doen
'k zoop z'allemol onder tafel, on mij was niks te doeng
na zeven dagen drinken lag iedereen al plat
na zeve dage drinke lag iederiên al plat
daarna ging ik stappen want ik was nog niet dronken
derna ging 'k oep de lappe want ik was 'kik nog ni zat
 
zo zat ik eens in Holland, 't was een eer voor de Belgen
zoê zat ek is in Olland, 't was een iêr voer de Belge
die kezen aan het leren hoe Belgen kunnen zwelgen
die kêze on et liêre óe da Belge kunne zwelge
zo zoop ik op mijn eentje wel twintig vaten leeg
zoê zoop ekik oep mijn iêntshe wel twintig vate leeg
omdat ik dan zeker wist dat ik een vatje gratis kreeg
oemda 'k dan zekers wist da 'k e vatshe gratis kreeg
 
(refrein)
 
Ik ging naar een geneesheer die mij toen onderzocht
Ik ging nor ne geneeshiêr diê mij toengs onderzocht
die vent bezie ik nooit meer, ik voelde mij bekocht
diê vent bezing 'kik noêt ni miêr, ik voelde mij bekocht
want 't was nog een jong kereltje, hij kwam maar pas van school
want 't was nog een joenk gashe, a kwam mor pas van 't school
hij zei "jij hebt geen bloed makeer, da's zuivere alcohol
a zee "gij eh' gin blóed maat, da's zuiveren alkool
 
en al is 't geen geheim meneer, toch blijft het onder ons
en al is 't giên geheim meniêr, toch blef et onder ons
jouw maag dat is geen maag meer, dat is verdorie een spons
ae maag dad is gin maag ni miêr, dad is begod een spons
jouw keelgat is geen keelgat vriend, al denk jij van wel
ae keêlgat is gin keêlgat vrind, al denkte gij van wel
als ik vergelijk dat is toch direct de Kennedytunnel"
a 'k vergelijk dad is toch direct de Kennedytunnel"
 
(refrein)
 
Nog eens he mannen vooruit hoor
Nog is eh manne vöruit zenne
doe ze binnen he kom op
dóe' ze binnen eh komaan
 
(refrein)
 
1 reactie
Carl 2 september 2018, 17:13
Wat betekent "tegen m'n aar omhoog"?
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!