Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - D'inkwiziese

Orig. "De inquisitie"

In 1968 schreef Louis Paul Boon in het tijdschrijft Vooruit het volgende over Wannes Van de Velde: "Nog steeds wat bleek van woede wordend, zingt hij ook over de inquisitie. Hij is de laatste geus, een zoon der graven Egmont en Hoorn." Hij had het dan over dit lied over de Spaanse Inquisitie
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

D'inkwiziese

Ik mag ier zinge nogal raak
Ik mag hier zingen nogal raak
mij vrij gedacht da's een goei zaak
mijn vrije mening da's een goede zaak
mor over drei vieronderd jaar
maar over drie- vierhonderd jaar
gelofd me vrij et was ni waar
geloof me vrij het was niet waar
dan was den braendstapel tradiese
dan was de brandstapel traditie
deur d'inkwiziese
door de inquisitie
 
Vier iwe terug dan was de kaerk
Vier eeuwen terug dan was de kerk
vr ge te zijn nog veul te staerk
om goed te zijn nog veel te sterk
ze gaf bewijs van grote macht
ze gaf bewijs van grote macht
want z'eed il 't christendoem verkracht
want ze heeft heel 't christendom verkracht
meh keizer Karel z'n miliese
met keizer Karel z'n militie
en inkwiziese
en inquisitie
 
Neen in din tijd was 't ni fameus
Nee in die tijd was 't niet zo goed
want iedere vrijdenker of geus
want iedere vrijdenker of geus
of al die van de vrijad sprak
of al wie van de vrijheid sprak
vloog vr ze lven in den bak
vloog voor z'n leven in de gevangenis
was van den beul vaste klandiese
was van de beul vaste klant
deur d'inkwiziese
door de inquisitie
 
Nae et ne mens zonder veul vris
Nu eet een mens zonder veel vrees
meh' goeie vrijdag perdevlis
op goede vrijdag paardevlees
daar kwam 'em vruger vr oep 't rad
daar kwam hij vroeger voor op 't rad
et was ne vogel vr de kat
het was een vogel voor de kat
deur fanatieke superstiese
door fanatiek bijgeloof
en d'inkwiziese
en de inquisitie
 
Zo'n wrije zaak tot ons plezier
Zo'n wrede zaak tot ons plezier
bestaad allin nog oep papier
bestaat alleen nog op papier
waar da' de galg ee' gestaan
waar de galg heeft gestaan
wet ginne mens want z'is vergaan
weet geen mens want ze is vergaan
same meh il din op ambiese
samen met heel die hoop ambitie
van d'inkwiziese
van de inquisitie
 
Der wrd nog veul wild mij verstaan
Er wordt nog veel wil mij verstaan
de mensen onrecht aangedaan
de mensen onrecht aangedaan
in naam van vrijad en van recht
in naam van vrijheid en van recht
wrd der nog minige mens verknecht
wordt er nog menig mens verknecht
deur slecht gebruik van de zjustiese
door slecht gebruik van de justitie
deur inkwiziese
door inquisitie
 
2 reacties
Joris 25 augustus 2015, 16:02
Bijzonder actueel. Jammergenoeg. Ze spoelen dagelijks in onze vrije landen aan.
Hein Cras 20 november 2008, 12:47
Een pracht lied. Ik begrijp en deel je woede.
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!