Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Nief lied van d'Aentwaerps' urbanizase

Orig. "Nieuw lied van de Antwerpse urbanisatie"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Nief lied van d'Aentwaerps' urbanizase

Ik ken twię woorde vol van klaenk
Ik ken twee woorden vol van klank
natuur en stedeschoęn
natuur en stedeschoon
mor ier in mijne nieve zang
maar hier in mijn nieuwe zang
drage z'een doornkroęn
dragen ze een doornkroon
z'emme ba ons in et Sinjorelaend
ze hebben bij ons in het Sinjorenland
zoe veul veur unnen bóeg
zo veel voor hun boeg
'k ston on un zij meh mij gezond verstaend
'k sta aan hun zijde met mijn gezond verstand
en 'k laat m'n slopersplóeg... thuis
en 'k laat m'n slopersploeg... thuis
 
Et is e feit ik breek mięstal verkięrde dinges af
Het is een feit ik breek meestal verkeerde dingen af
'k em van die zake gin verstaend dus liever poęten af
'k heb van die zaken geen verstand dus liever poten af
't is niks vör mij zoe ne gewoęnen blóed
't is niets voor mij zo'n gewone mens
on stedebouw te doeng
aan stedebouw te doen
'k zette misschien deur mijnen overmóed
'k zette misschien door mijn overmoed
een villa oep de Schoeng... mart
een villa op de Schoen... markt
 
Een villa vör nen avokaat
Een villa voor een advocaat
meh e schoęn stroeien dak
met een mooi dak van stro
en ięn vör ne petrolmagnaat
en één voor een oliemagnaat
meh blacklight oep 't gemak
met blacklight op 't toilet
vör ne gepensioneerde vliegenier
voor een gepensioneerde vliegenier
een schróef in neonlicht
een schroef in neonlicht
en vör verscheië rijke krödeniers
en voor verscheidene rijke kruideniers
nen teil in ceramik... chique
een kuip in keramiek... chique
 
Architectuur stoh' veur ne muur
Architectuur staat voor een muur
't is ne miljóenendaens
't is een miljoenendans
en wor et percent et oęgsten is
en waar het percentage het hoogste is
dor lee' de grutste kaens
daar ligt de grootste kans
dus oud oew art vast en verschit ni t'aerd
dus houd je hart vast en verschiet niet te hard
en draagd mor ginne wrok
en draag maar geen wrok
ad ons staduis in 't klein wörd nagemokt
als ons stadhuis in 't klein wordt nagemaakt
en 't echt da' goh nor Bok... rijk
en het echte gaat naar Bok... rijk
 
Et is pertang nog ni te laat
Het is nochtans nog niet te laat
er is nog kaens te koęp
er is nog kans te koop
et goud gefd altijd slechten raad
het goud geeft altijd slechte raad
daar lee' den ięle knoęp
daar ligt de hele knoop
dus a' ge van urbanizase sprekt
dus als je van urbanisatie spreekt
denkt ni allięn on geld
denk niet alleen aan geld
mor oek on 'tgeen wa da' derachter stekt
maar ook aan hetgeen dat erachter steekt
a' gij een uis besteld
als je een huis bestelt
 
1 reactie
Jari 2 januari 2009, 14:45
verdienstelijke bezigheid!
"als je een huis bestelt" graag met t
succes,
jari
fixed
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in bięn (been) en groęt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!