Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Ik waerk zoe gre

Orig. "Ik werk zo gere"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Ik waerk zoe gre

Ik werk zo graag
G'ed mense die et waerk verachte
Je hebt mensen die het werk verachten
da' ziede van ier ik zen zoe ni
dat zie je van hier ik ben zo niet
ik zou waerke dagen en nachte
ik zou werken dagen en nachten
want zonder waerk zijn is mij verdriet
want zonder werk zijn is mijn verdriet
 
ik zou ni kunne blijve zitte
ik zou niet kunnen blijven zitten
want as ek thuis niks mir kan doeng
want als ik thuis niets meer kan doen
gon ek den blafon van 't paerk witte
ga ik het plafond van 't park witten
ik waerk zoe gre wa wild'er on doeng
ik werk zo graag wat wil je er aan doen
 
Ik em gin moeiten oem waerk te vinde
Ik heb geen moeite om werk te vinden
ik kan wel ne stiel of vefting
ik kan wel een stiel of vijftien
'k weet van tijd ni wad ist beginne
'k weet soms niet wat eerst beginnen
a 'k alle waerk bain zing
als ik al het werk bijeen zie
 
ik zen al oep van elf ure
ik ben al op van elf uur
en 'k em al il den achternoeng
en 'k ben al heel de namiddag
de planch van de stad gon schure
de vloer van de stad gaan schuren
ik waerk zoe gre wa wild'er on doeng
ik werk zo graag wat wil je er aan doen
 
'k Em al zonder mij te genere
'k heb al zonder mij te generen
een week in de Stoofstrot gestaan
een week in de Stoofstraat gestaan
vr Manneke Pis te remplacere
om Manneke Pis te vervangen
di nor een begrafenis moest gaan
die naar een begrafenis moest gaan
 
g'ed oek binouwers die mah vrage
je hebt ook beenhouwers die mij vragen
as et straf it is na de noeng
als het erg heet is na de middag
vr de vliege van 't vlis te jage
om de vliegen van 't vlees te jagen
ik waerk zoe gre wa wild'er on doeng
ik werk zo graag wat wil je er aan doen
 
'k Was oep ne kir in dingst jandekke
'k Was op een keer in dienst jandorie
ba ne vismarchaent wor a'k mocht
bij een vishandelaar waar ik mocht
de graten uit den ring trekke
de graten uit de haring trekken
die ij vr rolmopse verkocht
die hij voor rolmopsen verkocht
 
Ik zen oek ovenier soemwijle
Ik ben soms ook hovenier
mor dad is in 't zomersezoeng
maar dat is in 't zomerseizoen
dan gon ek puntshes on 't gras vijle
dan ga ik puntjes aan 't gras vijlen
ik waerk zoe gre wa wild'er on doeng
ik werk zo graag wat wil je er aan doen
 
Ik blijf not gin week ba ine mister
Ik blijf nooit een week bij n meester
'k em liever inteds ?aan te gaan?
'k heb liever op tijd ?aan te gaan?
want enfin is 'er nah iet ?bister?
want is er nou iets ?beester?
as in de weg van d'aender staan
dan in de weg van anderen staan
 
daaroem a'k oe wer gon verlate
daarom dat ik je weer ga verlaten
't is da'k ier niks ni mir kan doeng
't is dat ik hier niets meer kan doen
en 'k gon waerk zuken in Ogstrate
en 'k ga werk zoeken in Hoogstraten
da's m'n adres edde mah vandoeng
da's m'n adres als je me nodig hebt
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!