Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Schuppezot - Loemp

Orig. "Loemp"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Loemp

R. Van 't Groenewolt / Schuppezot
Ik kwam m'nen buurman tegen
a zat iêlemol in 't nief
ik vróeg "wel ouwe rakker
godde wer fiêste meh oe lief?"
a keek is vies nör mij
en zee "gij ed et iêmol mis
ik kwam zjust van mijn zuster
eur begrafenis"
 
Refrein:
Ad ae verstaend in ne vogel zat
dan vloog 'em achteruit
da kend nah echt is niks
da wet nah echt gin fluit
gij zeh te loemp oem t'elpe dondere
dad is ni miêr normaal
on ae zen iêl wa koste
gij se groête voddebaal
 
Mijne maat diê kwam is binne
meh een ouwer madam
ik zee "da vin 'k nah tof gast
dad ae móeder is mee kwam"
a zee "mor godverdoemme
miljaerden astemblieft
mor gij se loempen ezel
dad is ier mij nief lief"
 
(refrein)
 
Ik zag is in een króeg
een griet meh alles oep en aan
tusse 't toenge draaie deur
zee ze me stillekes eure naam
ik verschoot m'neige doêd
en draaiden eur wa nöh 't licht
ik was begod on 't prutsen
on m'neige nicht
 
(refrein)
 
Wij moesten is gon ete
beh mijnen baas en beh z'n vrou
ze had zij een dik bökske
en ik zee "wa krijge wa nae
is 't ne joengen of e maske
of wette 't nog ni' góe?"
ze zee "ik eb te veul gefret
'k krijg m'n broek ni mer tóe"
 
(refrein)
 
Mijne maat diê verjaarden
en we gaven 'em ne cadeau
we bestelde drei óere
ba een escortbureau
die griete kwame binne
en z'adden e farm lijf
behalve die leste
da was m'n eige wijf
 
(refrein)
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!