Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Zuipe 2006

Deze nieuwe versie van de oude klassieker "Zuipe" werd uitgebracht door de website Zatte Vrienden.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Zuipe 2006

Refrein:
Zuipe zuipe da kan ek góe
da kan ekikke blindelings en meh m’n oêge tóe
zuipe zuipe tege m’n aar oemoêg
m’ne mond is nog ni leeg of m’n keel is weral droêg
 
Vanaf da’k was gebore was ‘kik al intelligent
ik pakte recht nor móeders börst gelak ne groête vent
’t was ni' vör meh te spele da’k pakte nor die börst
oek ni vör ’t sexuele, ’t was van de groêten dörst
 
ik droenk ik alles leeg, ons móe wist ginne raad
ik blette totda’k kreeg ne melkottomaat
oek toeng ek al oep school zat beterden et gin fluit
as niemand mij in d'oêg ad zoop ek den inkpot uit
 
(refrein)
 
Oep zesting jaar was ‘kik al wêreldkampioeng
‘k zoop z’allemol onder tafel, on mij was niks te doeng
na zeve dage drinke lag iederiên al plat
derna ging ‘k oep de lappe want ik was ‘kik nog ni zat
 
zoe zat ek is in Olland, ’t was een iêr vör de Belge
die kezen on et liêre hóe da Belge kunne zwelge
Zoe zoop ekik oep m'n iêntshe wel twintig vate leeg
oemda’k dan zekers wist da’k e vatshe gratis kreeg
 
(refrein)
 
Ik kwam bij ne geneeshiêr diê mij toengs onderzocht
diê vent bezing ‘kik noêt ni miêr, ik voelde mij bekocht
het was nog een joenk gashe, a kwam mor pas van ‘t school
ij zee "gij eh’ gin blóed maat, da’s zuiveren alkool
 
en al is ’t giên geheim meniêr, toch blef et onder ons
ae maag dad is gin maag ni miêr, dad is begod een spons
ae keelgat is gin keelgat vrind, al denkte gij van wel
a 'k vergelijk dad is toch direct de Kennedytunnel"
 
iên twiê drei vier!
 
(refrein)
 
Komaan zatte vrinde! Zuipe!
 
(refrein x2)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!