Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - No

Een lied over Noah en zijn ark.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

No

Noah
Ge vind mah in de blare
Je vindt mij in de bladeren
van et bijbels testament
van het bijbels testament
dr neme ze mah No
daar noemen ze mij Noah
ne ziman van talent
een zeeman van talent
drbij ne goeien timmerman
daarbij een goede timmerman
dor kunde van oep aan
daar kan je van op aan
zonder mij zouwe de mense
zonder mij zouden de mensen
vandaag ni mir bestaan
vandaag niet meer bestaan
 
Refrein:
Ik zen de redder van de mensen
Ik ben de redder van de mensen
en van il de zolozjie
en van heel de dierentuin
zoude da' zegge
zou je dat zeggen
zoude da' zegge
zou je dat zeggen
ik zen de redder van de mensen
ik ben de redder van de mensen
en van il de zolozjie
en van heel de dierentuin
zoude da' zeggen a' ge mij bezie
zou je dat zeggen als je mij beziet
 
Et weerbericht was duidelijk
Het weerbericht was duidelijk
de wereld zou vergaan
de wereld zou vergaan
in ergeweld van water
in oergeweld van water
en ik eb m'n plicht gedaan
en ik heb mijn plicht gedaan
ik boude meh m'naende
ik bouwde met m'n handen
meh' de balke van m'n uis
met de balken van mijn huis
nen designbewuste kruiser
een designbewuste kruiser
e schip vr man en muis
een schip voor man en muis
 
(refrein)
 
De wind begost te blaze
De wind begon te blazen
tegen onderd mijl per uur
tegen honderd mijl per uur
den emel stoeng te dreige
de hemel stond te dreigen
gelak ne zwarte muur
zoals een zwarte muur
zes dagen en zes nachte
zes dagen en zes nachten
viel de regen over 't laend
viel de regen over het land
alle mense gingen onder
alle mense gingen onder
de stad verging tot zaend
de stad verging tot zand
 
(refrein)
 
Mor ik meh m'n famille
Maar ik met mijn familie
meh m'n vrouwen en m'n joeng
met mijn vrouwen en mijn kinderen
en bisten alleraenden
en beesten allerhande
en koren en katoeng
en koren en katoen
'k eb na de grote rege
ik heb na de grote regen
m'ne vet on wal gezet
mijn voet aan wal gezet
en tesame meh m'n vrouwen
en tesamen met mijn vrouwen
et menseras gered
het mensenras gered
 
(refrein)
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!