Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - De zwarte rivier

Een mooi maar droefgeestig lied over de Schelde.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

De zwarte rivier

Ik eb van een rivier gedroŕmd nog zwarter dan de nacht
Ik heb van een rivier gedroomd nog zwarter dan de nacht
die trager dan de wolke nor de Noordziŕ schoof
die trager dan de wolken naar de Noordzee schoof
en zonder golve voŕrtbewoog
en zonder golven voortbewoog
langs de stillen ˇever lag 'er e laend vol roestig schroŕt
langs de stille oever lag er een land vol roestig schroot
nog stiller dan de doŕd
nog stiller dan de dood
 
Ik eb van een rivier gedroŕmd nog zwarter dan de nacht
Ik heb van een rivier gedroomd nog zwarter dan de nacht
die zwavel en salpeter in eur waters drˇeg
die zwavel en salpeter in haar waters droeg
en stinkend langs de dijke schoof
en stinkend langs de dijken schoof
iŕl de loecht was vol van dampen en doŕdelijk venijn
heel de lucht was vol van dampen en dodelijk venijn
d÷r kon gi leve zijn
daar kon geen leven zijn
 
Ik eb van een rivier gedroŕmd nog zwarter dan de nacht
Ik heb van een rivier gedroomd nog zwarter dan de nacht
die soems e roestig wrak nor d'ope ziŕ meedrˇeg
die soms een roestig wrak naar de open zee meedroeg
da' zonder mense varderschoof
dat zonder mensen verder schoof
oep en neer meh eb en vlˇed in eindeloŕze gaenk
op en neer met eb en vloed in eindeloze gang
al twintig iŕwe laenk
al twintig eeuwen lang
 
Ik eb van een rivier gedroŕmd nog zwarter dan de nacht
Ik heb van een rivier gedroomd nog zwarter dan de nacht
die langs nen baerg puine nor de Noordziŕ schoof
die langs een berg puinen naar de Noordzee schoof
de reste van de stad bekroop
de resten van de stad bekroop
oep de stille kaai en tege de stiŕne van den dijk
op de stille kaai en tegen de stenen van de dijk
dor bloenk scheikundig slijk
daar blonk scheikundig slijk
 
Ik eb van een rivier gedroŕmd nog zwarter dan de nacht
Ik heb van een rivier gedroomd nog zwarter dan de nacht
die iŕwelaenk geleje nog nor ziŕgrijs rook
die eeuwenlang geleden nog naar zeegrijs rook
en alle soorte visse drˇeg
en alle soorten vissen droeg
langs de grune polder liep meh' zilver in eur aend
langs de groene polder liep met zilver in haar hand
tot on et gouwe straend
tot aan het gouden strand
 
Ik eb van een rivier gedroŕmd nog zwarter dan de nacht
Ik heb van een rivier gedroomd nog zwarter dan de nacht
die trager dan de wolke nor de Noordziŕ schoof
die trager dan de wolken naar de Noordzee schoof
en zonder golve voŕrtbewoog
en zonder golven voortbewoog
langs de stillen ˇever lag 'er e laend vol roestig schroŕt
langs de stille oever lag er een land vol roestig schroot
nog stiller dan de doŕd
nog stiller dan de dood
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ÷ = de korte eu van st÷rm (storm) en l÷stere (luisteren)
  • ˇe = de lange oe van zjalˇes (jaloers) en bˇer (boer)
  • en = zoals in biŕn (been) en groŕt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!