Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Zesluik vör Fred Bervóets

Orig. "Zesluik voor Fred Bervoets"

Een zesdelig lied van Wannes voor en over de Antwerpse kunstenaar Fred Bervoets.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Zesluik vör Fred Bervóets

Zesluik voor Fred Bervoets
1
Langs de spaghettiwege van de stad
Langs de spaghettiwegen van de stad
zuke z'n aende nor de reuk
zoeken zijn handen naar de reuk
van klamme zwamme
van klamme zwammen
die al laenk ni miêr bestaan
die al lang niet meer bestaan
 
want der is roest en doeien blubber
want er is roest en dode blubber
zonder iênig spoor van licht
zonder enig spoor van licht
misschin een lamp of twiê
misschien een lamp of twee
of oêguit een bougie
of hooguit een kaars
beschijne nog ze wit gezicht
beschijnen nog z'n wit gezicht
 
a zwijgd en spand z'n boge
hij zwijgt en spant zijn bogen
oep de raend van 't Sint-Jansvliet
op de rand van het Sint-Jansvliet
wie sprak er van verdriet?
wie sprak er van verdriet?
 
 
2
Bove z'n aende
Boven zijn anden
trild de wankelende waggelende maan
trilt de wankelende waggelende maan
en oep de spijle van de ?stóep?
en op de spijlen van de ?stoep?
wör et mirakel van de kruisiging gedaan
wordt het mirakel van de kruisiging gedaan
 
z'n maskers daense tusse zonnezwart en goud
zijn maskers dansen tussen zonnezwart en goud
en zinge woorde van et orakel
en zingen woorden van het orakel
een duimschróef lacht z'n taende bloêt
een duimschroef lacht zijn tanden bloot
onder de dake van de kaai
onder de daken van de kade
 
de schilder grift z'n lijne
de schilder grift zijn lijnen
in et krasse van een kraai
in het krassen van een kraai
en buigd de strate van de wereld
en buigt de straten van de wereld
tot e maniakaal spektakel
tot een maniakaal spektakel
 
 
3
Ze graf is een riool
Z'n graf is een riool
et residu van Eros' rijk
het residu van Eros' rijk
zie' der ni aenders uit
ziet er niet anders uit
dan de bekende daerme van de stad
dan de bekende darmen van de stad
 
en a' g'em vraagd wie toch z'n gode zijn
en als je hem vraagt wie toch zijn goden zijn
dan tiêkent 'em
dan tekent hij
fetishe meh nen óed van frigoliet
fetisjen met een hoed van frigoliet
en e kostum van golfkarton
en een kostuum van golfkarton
 
dan wijst 'em nor de slang
dan wijst hij naar de slang
die woênd in 't gat van den biljaer
die woont in het gat van de biljarttafel
en jaagd de balle roêd en wit en blaut der achter aan
en jaagt de ballen rood en wit en blauw er achter aan
of pakt z'n bijl en kapt en kapt
of pakt zijn bijl en kapt en kapt
en ??zakt iniên?? tusse de stóele
en ??zakt ineen?? tussen de stoelen
de glaze deur spiegeld
de glazen deur spiegelt
de zaal oep de papiere smóele
de zaal op de papieren smoelen
 
 
4
De staere schijnen een bevel
De sterren schijnen een bevel
en de rabijn uit 't laend van Waas
en de rabijn uit het land van Waas
zukt z'ne maentel in et ijzerkoud cenakel van de stad
zoekt zijn mantel in het ijzerkoud cenakel van de stad
tusse de keien en de maan
tussen de keien en de maan
tusse de stiênen en de stroêm
tussen de stenen en de stroom
tusse de vensters en de deure
tussen de vensters en de deuren
tusse de gevels en den droêm
tussen de gevels en de droom
 
oep z'n wimpers vald den dauw
op zijn wimpers valt de dauw
vald den dauw in kille vleuge
valt de dauw in kille vleugen
en a bibberd lak nen ond
en hij bibbert zoals een hond
en a vraagd on iederiên wa' ze dan wete
en hij vraagt aan iedereen wat ze dan weten
van de lijnen en de loecht ginder vaer bove de ziê
van de lijnen en de lucht ginder ver boven de zee
koleschip, tenderschip
kolenschip, tenderschip
tender ship for England bound
tender ship for England bound
while he's sleeping on the ground
while he's sleeping on the ground
while he's sleeping on the soil
while he's sleeping on the soil
en z'n kliêre wörre vuil
en zijn kleren worden vuil
 
 
5
Meh' de taende van de gloeiend iête sierra's
Met de tanden van de gloeiend hete sierra's
smeed 'em z'n taal
smeedt hij zijn taal
mokt 'em z'n steekpróef oep de soem
maakt hij zijn steekproef op de som
van zonne zonder zomer
van zonnen zonder zomer
en draagd ze kruis van vermiljoeng
en draagt z'n kruis van vermiljoen
deur de schachte van verkiêr
door de schachten van verkeer
alliên en luizig in de mond van eilig ziêr
alleen en luizig in de mond van heilig zeer
la me ni lache meh' de doêd
laat me niet lachen met de dood
die tamme kat meh eur verwonderd' oêge
die tamme kat met haar verwonderde ogen
traag en onachtzaam braend ze kopere festijn
traag en onachtzaam brandt z'n koperen festijn
e gat in vastgevroze pijn
een gat in vastgevrozen pijn
 
 
6
Aerme zonder aende
Armen zonder handen
stale messen in de plöts van wiêke klauwe
stalen messen in de plaats van weke klauwen
we wachten oep de schemer
we wachten op de schemer
de morgen van de lesten dag
de ochtend van de laatste dag
en we groemmen en we sisse lak de biêste
en we grommen en we sissen zoals de beesten
dan ale we de tores neer
dan halen we de torens neer
bewakers valle lak paljasse van de walle
bewakers vallen zoals paljassen van de wallen
we zinge riêpels en fragmente van vergete rock en roll
we zingen repels en fragmenten van vergeten rock en roll
totaal onkwetsbaar deur 't lawijt van stijve snare
totaal onkwetsbaar door het lawaai van stijve snaren
 
de rechter staerfd on de vóete van Sint-Jozef
de rechter sterft aan de voeten van Sint-Jozef
diê meh ezel, vrou en kind
die met ezel, vrouw en kind
de varste grenze wild bereike
de verste grenzen wil bereiken
lak de pluimen in de wind
zoals de pluimen in de wind
we springe deur de rame van 't gedemonteerd gevang
we springen door de ramen van de gedemonteerde gevangenis
vermoêrde vruge waendelers
vermoorden vroege wandelaars
die kresse lak de wiele van den alleriêsten tram
die krijsen zoals de wielen van de allereerste tram
a rijd vörbij
hij rijdt voorbij
en ik vuul de poêrte wijke
en ik voel de poorten wijken
vör de drake van een witte razernij
voor de draken van een witte razernij
 
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!