Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - In de maat van de sezóene

Orig. "In de maat van de seizoenen"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

In de maat van de sezóene

In de maat van de seizoenen
In de maat van de sezóene
In de maat van de seizoenen
oep et ritme van de maan
op het ritme van de maan
zukt de wereld nor de rede
zoekt de wereld naar de reden
van z'n tijdelijk bestaan
van zijn tijdelijke bestaan
lak de boêmen in de lente
zoals de bomen in de lente
meh un knoppen en un loêf
met hun knoppen en hun loof
die den bloei symbolisere
die de bloei symboliseren
van et christelijk geloêf
van het christelijk geloof
en van eidense Priape
en van heidense Priapen
lieve god wad is 't verschil
lieve god wat is het verschil
't goh toch alted oem dezelfden
het gaat toch altijd om dezelfde
teugelloêze leveswil
teugelloze levenswil
van de plaenten en de biêsten
van de planten en de beesten
en de mensen excuseer
en de mensen excuseer
en zoeveul da'k zen vergeten
en zoveel dat ik ben vergeten
onder invlóed van et weer
onder invloed van het weer
 
Lente zomer aerfst winter
Lente zomer herfst winter
zon en rege, droêg of nat
zon en regen, droog of nat
e sezoeng da kunde vulen
een seizoen kan je voelen
oep et laend en in de stad
op het land en in de stad
nee ge kund oe ni' vervele
nee je kan je niet vervelen
a' g'et kleurespel bezie
als je het kleurenspel aanschouwt
dad ons dagelijks wörd gebode
dat ons dagelijks wordt geboden
deur de wilde fantasie
door de wilde fantasie
van de wolken en de loechte
van de wolken en de lucht
bove wouden en woestijn
boven wouden en woestijn
't is oem alles te vergete
het is om alles te vergeten
en wer kind te wille zijn
en weer kind te willen zijn
diê gigantischen theater
dat gigantische theater
vrij en ongesubsidiëerd
vrij en ongesubsidiëerd
vör 't gebruik van alle mense
voor het gebruik van alle mensen
die 'er oêt zen gepasseerd
die er ooit zijn gepasseerd
 
In de maat van de sezóene
In de maat van de seizoenen
vloeid den tijd lak een rivier
vloeit de tijd als een rivier
'k eb da wel is miêr gezoenge
ik heb dat wel eens meer gezongen
mor vanavend zing 'k et ier
maar vanavond zing ik het hier
die gedachte gefd me krachte
die gedachte geeft me krachten
vör de wege te begaan
om de wegen te begaan
zonder al te veul conflicte
zonder al te veel conflicten
meh' de loechtad van 't bestaan
met de lichtheid van het bestaan
't is een iêwige beweging
het is een eeuwige beweging
een onstaerfelijke reis
een onsterfelijke reis
zonder dóel, zonder bestemming
zonder doel, zonder bestemming
zonder rel of paradijs
zonder rel of paradijs
in de maat van de sezóene
in de maat van de seizoenen
in et ritme van de taal
in het ritme van de taal
plaente mensen un blazóene
planten mensen hun blazoenen
metafysisch of banaal
metafysisch of banaal
plaente mensen un blazóene
planten mensen hun blazoenen
metafysisch of banaal
metafysisch of banaal
 
4 reacties
Krommenaas 10 september 2018, 10:03
Bedankt!
Flater 10 september 2018, 09:38
"??bladde mensen un blazóene"

PLANTE mensen un blazóene
PLANTEN mensen hun blazoenen

Betekenis is "zijn mensen openlijk trots op wat ze bereiken", want ze zetten (planten) het op hun wapenschild (blazoen).
Krommenaas 10 september 2018, 09:37
Mercikes, aangepast!
Flater 10 september 2018, 09:34
"en van eidense ??priape"

Priape(n) is correct.

Priapus, Heidensche tuingod; ontuchtig voorgesteld afgodsbeeld; ook het mannelijk lid. Priapus wordt vaak afgebeeld met een erectie.

"Priapen" zijn zij die Priapus eren, m.a.w. zich lustelijk gedragen.
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!