Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Olli & 5 na 12 - Zot van ae

Orig. "Zot van A"

In juli 2007 wonnen Ollie en 5 na 12 met dit liedje de wedstrijd "Ode aan ‘t Stad" van de Antwerpse regionale zender ATV.

Het volgende filmpje is van een opvoering tijdens Antwerpen Zingt 2007.

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Fonetische transcriptie  

Zot van ae

Tekst & muziek: Guillaume Van der Stighelen/Martin Rijnink
As ik oep den Blauwe Stiên
[az-ik oeb-dën blauwë stiên]
het water langs zien stroême
[hët waatër langs-sien stroêmë]
dan denk ik neje der is gin iên
[dan déngk ik neejë dër is-chin iên]
die mij zoe kan dóen droême
[die mij zoe kan dóen droêmë]
 
'k em gelache en geschriêwd
[kém gëlachë én gëschriêwt]
ik em gevloekt en 'k em gezwore
[ik ém gëvloekt en kém gëzwoorë]
in 't gezelschap van ne miêw
[int-chëzèlschap van në miêw]
ni' vaer weg van aewen tore
[ni-faer wéch-fan aewen toorë]
 
en ik doecht wa krij 'kik nae
[en iG-doecht wa krij kik nae]
'k wör persies sentimenteel
[kwör përsies séntiménteel]
da' groêt bakkes toch van mij
[da-chroêt bakkës toch-fan mij]
'k krijg et amper uit m'n keêl
[kkrijg-ët ampër uit mën keêl]
 
refrein:
Ik zen zot van ae, 'k zen zot van ae
[ik-sén zot-fan ae, ksén zot-fan ae]
stapel- stapelzot van ae
[staapël staapëlzot-fan ae]
ik zen zot van ae, zot van ae
[ik-sén zot-fan ae, zot-fan ae]
stapelzot van ae
[staapëlzot-fan ae]
 
(refrein)
 
Ik zen zot van ae króege
[ik-sén zot-fan ae króegë]
volgepakt meh excentrieke
[volgëpakt mé-j-ékséntriekë]
van ae twiê voetbalplóege
[van ae twiê voedbalplóegë]
die mekaar ni kunne rieke
[die mëkaar ni kunnë riekë]
 
(refrein)
 
Ik zen zot oep ae Miekes
[ik-sén zot oep ae miekës]
en ae Jannekes en ae Joskes
[én ae jannëkës én ae zjoskës]
en ae Patshes en ae Fikskes
[én ae patshës én ae fikskës]
ae martino's en ae smoskes
[ae martienoos én ae smoskës]
 
(refrein)
 
Ik zen zot oep ae waerkers
[ik-sén zot oep ae waerëkërs]
die geweldig kunne stoeffe
[die gëwèldëch kunnë stoeffë]
en ae modeontwaerpers
[én ae moodëontwaerëpërs]
en ae schilders oep un sloeffe
[én ae schildërz-oep un sloeffë]
 
(refrein)
 
En as 't is ni' góe' ga
[én as tis ni-chóe-chaa]
en g'ang et wer is uit
[én gang ët wér iz-uit]
dan gon ek nor diên Blauwe Stiên
[dan gon ëk nor diên blauwë stiên]
en ik schriêw et uit
[én ik schriêw ët uit]
 
(refrein x3)
 
Ik zen zot van ae
[ik-sén zot-fan ae]
1 reactie
Doederik 20 augustus 2009, 22:22
http://www.youtube.com/watch?v=ZbF9HROErec&feature=related

(tekst een bitjen aens, die veurleste stroof ontbrekt (dees is d' "officieel" verse denk ek))

anyway, ge meu-g-et e melig lieke vinne, 't doe mà toch nog alt iet elke kiër a 'k et oër...
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!