Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Olli & 5 na 12 - Zot van ae

Orig. "Zot van A"

In juli 2007 wonnen Ollie en 5 na 12 met dit liedje de wedstrijd "Ode aan t Stad" van de Antwerpse regionale zender ATV.

Het volgende filmpje is van een opvoering tijdens Antwerpen Zingt 2007.

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Fonetische transcriptie  

Zot van ae

Tekst & muziek: Guillaume Van der Stighelen/Martin Rijnink
As ik oep den Blauwe Stin
[az-ik oeb-dn blauw stin]
het water langs zien strome
[ht waatr langs-sien strom]
dan denk ik neje der is gin in
[dan dngk ik neej dr is-chin in]
die mij zoe kan den drome
[die mij zoe kan den drom]
 
'k em gelache en geschriwd
[km glach n gschriwt]
ik em gevloekt en 'k em gezwore
[ik m gvloekt en km gzwoor]
in 't gezelschap van ne miw
[int-chzlschap van n miw]
ni' vaer weg van aewen tore
[ni-faer wch-fan aewen toor]
 
en ik doecht wa krij 'kik nae
[en iG-doecht wa krij kik nae]
'k wr persies sentimenteel
[kwr prsies sntimnteel]
da' grot bakkes toch van mij
[da-chrot bakks toch-fan mij]
'k krijg et amper uit m'n kel
[kkrijg-t ampr uit mn kel]
 
refrein:
Ik zen zot van ae, 'k zen zot van ae
[ik-sn zot-fan ae, ksn zot-fan ae]
stapel- stapelzot van ae
[staapl staaplzot-fan ae]
ik zen zot van ae, zot van ae
[ik-sn zot-fan ae, zot-fan ae]
stapelzot van ae
[staaplzot-fan ae]
 
(refrein)
 
Ik zen zot van ae krege
[ik-sn zot-fan ae kreg]
volgepakt meh excentrieke
[volgpakt m-j-ksntriek]
van ae twi voetbalplege
[van ae twi voedbalpleg]
die mekaar ni kunne rieke
[die mkaar ni kunn riek]
 
(refrein)
 
Ik zen zot oep ae Miekes
[ik-sn zot oep ae mieks]
en ae Jannekes en ae Joskes
[n ae jannks n ae zjosks]
en ae Patshes en ae Fikskes
[n ae patshs n ae fiksks]
ae martino's en ae smoskes
[ae martienoos n ae smosks]
 
(refrein)
 
Ik zen zot oep ae waerkers
[ik-sn zot oep ae waerkrs]
die geweldig kunne stoeffe
[die gwldch kunn stoeff]
en ae modeontwaerpers
[n ae moodontwaerprs]
en ae schilders oep un sloeffe
[n ae schildrz-oep un sloeff]
 
(refrein)
 
En as 't is ni' ge' ga
[n as tis ni-che-chaa]
en g'ang et wer is uit
[n gang t wr iz-uit]
dan gon ek nor din Blauwe Stin
[dan gon k nor din blauw stin]
en ik schriw et uit
[n ik schriw t uit]
 
(refrein x3)
 
Ik zen zot van ae
[ik-sn zot-fan ae]
1 reactie
Doederik 20 augustus 2009, 22:22
http://www.youtube.com/watch?v=ZbF9HROErec&feature=related

(tekst een bitjen aens, die veurleste stroof ontbrekt (dees is d' "officieel" verse denk ek))

anyway, ge meu-g-et e melig lieke vinne, 't doe m toch nog alt iet elke kir a 'k et or...
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!