Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - La derničre gare du monde

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

La derničre gare du monde

Onder de koeppel van de stase
Onder de koepel van het station
oep ne grijzen dag in mei
op een grijze dag in mei
zat ek oep de stięne baenke
zat ik op de stenen banken
die dor wachtten oep een rij
die daar wachtten op een rij
meh' de regen oep m'n iele
met de regen op mijn hielen
was ek er nortóe gegaan
was ik er naartoe gegaan
nor la derničre gare du monde
naar la derničre gare du monde
on et einde van de baan
aan het einde van de baan
 
Oep nen trein moest ek ni wachten
Op een trein moest ik niet wachten
ik ging nieverans nortóe
ik ging nergens naartoe
en de zweęrde van d'orloge
en de zwaarden van de horloge
weze gięne rendez-vous
wezen geen afspraak
en de rege van de lente
en de regen van de lente
kletste neer zonder lawijt
kletste neer zonder lawaai
oep la derničre gare du monde
op la derničre gare du monde
on et einde van den tijd
aan het einde van de tijd
 
'k Zag de wereld daar passeren
Ik zag de wereld daar passeren
in een eindeloęze stóet
in een eindeloze stoet
vol parfums en zochte kleure
vol parfums en zachte kleuren
lak ne woordeloęze gróet
zoals een woordeloze groet
'k zag de vrouwe die dor loępe
ik zag de vrouwen die daar lopen
bloemme van de Venusclan
bloemen van de Venusclan
die uneige dor verkoępen
die zichzelf daar verkopen
on de droęme van ne man
aan de dromen van een man
 
Mensch mann wähnt sich in ne Kirche
Mensch mann wähnt sich in ne Kirche
wenn mann diesen raum betritt
wenn mann diesen raum betritt
it's an interesting construction
it's an interesting construction
quite unusual I admit
quite unusual I admit
't is ne pęrel van een ruimte
het is een parel van een ruimte
dię cadeau van Leopold zwei
dat cadeau van Leopold zwei
dię z'n glore kon betale
die zijn glorie kon betalen
meh' de pijn van slavernij
met de pijn van slavernij
 
C'est la derničre gare du monde
C'est la derničre gare du monde
ah mon vieux c'est une merveille
ah mon vieux c'est une merveille
'k eb da' zelf ni' gevonde
ik heb dat zelf niet gevonden
't was ne Waal dięn et me zee
het was een Waal die het me zei
't is in 't Vloms ni te vertale
het is in het Vlaams niet te vertalen
't is perfect ik laat et staan
het is perfect ik laat het staan
c'est la derničre gare du monde
c'est la derničre gare du monde
on et einde van de baan
aan het einde van de baan
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in bięn (been) en groęt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!