Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Avestad

Orig. "Havenstad"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Avestad

Havenstad
Onder de loecht bove de dokke
Onder de lucht boven de dokken
draagd den tijd gin wijzers
draagt de tijd geen wijzers
en d'avestad besta buite menuten en seconde
en de havenstad bestaat buiten minuten en seconden
de tijde die ons dreigde
de tijden die ons dreigden
meh un slagorde van angst en pijn
met hun slagorde van angst en pijn
bleken alliên mor droême te zijn
bleken alleen maar dromen te zijn
oep de zoêm van e gerafeld gobelin
op de zoom van een gerafeld gobelin
wa' der nog rest is et rustig schuive
wat er nog rest is het rustig schuiven
van e schip oep de getijde
van een schip op de getijden
meschin zulle we morge
misschien zulle we morgen
lak Isis staande oep ne vis
zoals Isis staande op een vis
stroêmafwaarts vere
stroomafwaarts varen
weg uit de valstrik van de dage
weg uit de valstrik van de dagen
 
Wor zen de scheepsonde nortóe
Waar zijn de scheepshonden naartoe
die meh' gesloten oêge
die met gesloten ogen
un vrage stelden on de maan
hun vragen stelden aan de maan
in de spiegel van den avend
in de spiegel van de avond
bibbere de lantêrels oep de kaai
bibberen de lantaarns op de kade
en de dekke zen verlate
en de dekken zijn verlaten
wor is et tiêke van de veerman
waar is het teken van de veerman
den afdruk van z'n zole in et slijk
de afdruk van zijn zolen in het slijk
oe laenk geleje doêfde mijn leste sigaret
hoe lang geleden doofde mijn laatste sigaret
in et water van de dokke
in het water van de dokken
 
Et zwellend getij rikt nor ziêwier en nor ole
Het zwellende getij ruikt naar zeewier en naar olie
de miêwe slape
de meeuwen slapen
iêl af en tóe klinkt der nen obo
heel af en toe klinkt er een hobo
langst de kaente van den Dóel
in de omgeving van Doel
de stad is een immens fregat meh stiêne maste
de stad is een immens fregat met stenen masten
vörgóe' vör aenker in de wildgroei van verledes
voorgoed voor anker in de wildgroei van verledens
nae klinkt de maan eur zilver zwart deur teveul zwaarte
nu klinkt de maan haar zilver zwart door teveel zwaarte
traag en bedachtzaam tot bove de dake
traag en bedachtzaam tot boven de daken
en den beiord zingd verliefd
en de beiaard zingt verliefd
de pornoverse van Tineke van Eule
de pornoversie van Tineke van Eule
 
E zingend laend achter de dijke
Een zingend land achter de dijken
worin et kore groeide en den euning rijpte
waarin het koren groeide en de honing rijpte
tot der nief wette dreigde
tot er nieuwe wetten dreigden
verpakt in de belofte van zörgeloêze zomers
verpakt in de belofte van zorgeloze zomers
geslete on de vóet van et atomium
gesleten aan de voet van het atomium
ze zegge da 't ier stinkt
ze zeggen dat het hier stinkt
dad iet of iemand ons vergiftigd
dat iets of iemand ons vergiftigt
meh' de lijkeloecht van ne fossiele sauriër
met de lijkenlucht van een fossiele sauriër
et waerk van mense
het werk van mensen
lak de wege, de fabrikke en de stad
zoals de wegen, de fabrieken en de stad
daaroem zuke we schoênad
daarom zoeken we schoonheid
in et stale raster oep den einder
in het stalen raster op de einder
de vuurzuil die ??un et wolkendek verschroeid
de vuurzuil die ??hun het wolkendek verschroeit
en langst de raende van et laend
en langs de randen van het land
schuifd, lak ne roustóet van bestörve slijk
schuift, zoals een rouwstoet van bestorven slijk
et water van de Schelde
het water van de Schelde
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!