Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Oorlogsgeliêrde

Orig. "Oorlogsgeleerden"

Wannes' versie van "Masters of War" van Bob Dylan.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Oorlogsgeliêrde

Oorlogsgeleerden
Oorlogsgeliêrde
Oorlogsgeleerden
zjenies van 't kanon
genies van het kanon
ge bouwde torpedo
je bouwde torpedo
en waterstofboem
en waterstofbom
ge schuild achter mure
je schuilt achter muren
en achter papier
en achter papier
mor ik ken olle kure
maar ik ken jullie kuren
oe stale manier
je stalen manier
 
G'ed noêt ni' gewaerkt
Je hebt nooit gewerkt
dan in et bedrijf
dan in het bedrijf
da mense vernietigd
dat mensen vernietigt
en arte verstijfd
en harten verstijft
ge gefd mah e wapen
je geeft mij een wapen
mor ge mijd m'nen blik
maar je mijdt mijn blik
en fluiten er kogels
en fluiten er kogels
dan schette van schrik
dan schijt je van schrik
 
Ge boud on 't verdaerf
Je bouwt aan het verderf
van leven en laend
van leven en land
ge stekt meh oe streke
je steekt met je streken
de wereld in braend
de wereld in brand
en al kan 't oe ni schille
al kan het je niet schelen
da 'k olle verwens
dat ik jullie verwens
toch zedde ne vlóek
toch ben je een vloek
in de buurt van ne mens
in de buurt van een mens
 
Ge zaaid oewe waanzin
Je zaait je waanzin
diê koud is en wriêd
die koud is en wreed
ge folterd m'n kindere
je foltert mijn kinderen
ge lacht meh un liêd
je lacht met hun leed
en ik weet da' de schepper
en ik weet dat de schepper
het denkbeld verfoeid
het denkbeeld verfoeit
da' der menselijk blóed
dat er menselijk bloed
deur oew adere vloeid
door je aders vloeit
 
Crepeerd vör mij port
Crepeer voor mijn part
en lifst nog vandaag
en liefst nog vandaag
en ik volg oe kist
en ik volg je kist
liever rap as te traag
liever snel als te traag
en ik zal oe zing zakke
en ik zal je zien zakken
in de vredige grond
in de vredige grond
en ik schrijf oep oe grave
en ik schrijf op je graven
"gevaarlijken ond"
"gevaarlijke hond"
 
1 reactie
lieven janssens 12 december 2017, 10:10
Recht naar het hart en zonder streken.
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!