Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Hans Mortelmans & Groep - Showbizz blues

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Showbizz blues

ten zuide van et stad
meh een gaens en oek twiê kiekes
een schoên masken en een kat
en wa Fraense liekes
leêf ekik content
en verschrikkelijk monogaam
der löpt dan oek ni dikkes
joeng vars vliês vörbij me raam
 
ne vrind zee "zedde zot?"
oe laenk goh' da nog dure
gij dör in da' vochtig kot
meh kroemme blaffeture
te waar zit ae ambiese
en waar zit ae fatsoeng?
a' g'ieverans wild kome
godd'er iet on moette doeng
 
diê goeie kameraad
ging mij dus initiëren
in de kunst en de praktijk
van succes te stimulere
ik doecht nog iêl naïef
is da ni' vaer gezocht
as ae lieke góe is
dan wörd ae plötshe toch gekocht
 
mor zoe schend da ni te gaan
in de artistieke kringe
der komd iêl wa miêr bij zien
dan spelen en wa' zinge
wie ligd der nae nog wakker
van niveau of kwaliteit?
de gazette schrijve liever
over promiscuïteit
 
m'n carrieêr is dus oem ziêp
och, 'k ad et moette wete
den artistieke wêreld
dad is ni' vör poëte
mor vör wel ne welgevormde
groêtgeschape superman
diên in 't openbaar löt zien
wad at 'em in den doenkere kan
 
ne mens van m'n formaat
zal de miênigte ni lokke
de klaenk van et succes
goh langs de klepel en de klokke
een blitse garderobe
en nen blik vol romantiek
en dan briêë liekes zinge
vör tóegaenkelijk publiek
 
ier zit ek nae begod
na al m'n avonture
wer trug in da vochtig kot
meh kroemme blaffeture
'k geef me ne congé
al kwam ek ni echt vaer
mor 't is móelijk te flanere
langs de showbizzboulevard
 
meh nen trekzak en gitaer
niê, da moette ni probere
de kunst de echte kunst
ze blefd van stieren en van bêre
dus löt mij ier mor zitte
gefd een aender mor een kaens
ik zing m'n liekes liever
vör m'n kiekes en m'n gaens
 
4 reacties
Doederik 7 juli 2009, 12:36
alliën nog e nief lieke te beslöstere, 'hilde' ofzoeiet, ik kan ier gi geluid oëre oep deze computer.
Grytolle 26 mei 2009, 18:27
nou kan ek de link nemiêr zing, dus da kan ek nie vör oe checken.. er was wel e lieke moh'k em der nie nor gelösterd
Krommenaas 26 mei 2009, 17:20
ik krijg alliên nen error over m'n flashvarse mor ik neem aan da' gij den mp3-speler te zing kregd en da 't echt weg is

zen der nief Aentwaerpse liekes in de plöts? dan zal ek m'ne flash is update
Grytolle 26 mei 2009, 17:16
ni miêr te belösteren oep meispees :(
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!