Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Hans Mortelmans & Groep - Noenkel Georges

Orig. "Nonkel Georges"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Noenkel Georges

Noenkel Georges sleft deur 't dörp
meh een fles in z'n aend
de zon schend in z'n oêge
da' vind noenkel Georges plezaent
de biêne wa' geboge
mor de rug keêrsrecht
z'n aar, dad eet 'em schoên
in een zijstreep gelegd
 
Tussen twiê betonne pale
droêgd ne witte was
noenkel Georges verschit
en vertraagd zijne pas
z'n aend veur z'n oêge
zoe kekt 'em nor oemoêg
en a moempeld in z'neige
"diê was rokt noêt ni droêg"
 
Links van 't kaerkof stod een
reusachtig beeld van grijze stiên
't is Christus diê z'n eilig art
löt zien on iederiên
en Georges begind nen babbel
meh' diên onze lieven iêr
 
a zucht "Goeie God de Vader
de sezóene, ze zen ni miêr
wa da' ze vruger ware
de winter koud, de zomer droêg"
Georges gerokt oep dreef
stekt z'nen aerm recht oemoêg
en zucht "wij, wij meh twiêë
weten alles van et weer
ik veurspel de rêgen
gij de störm oep et meêr"
 
De late zomerzon
waerpt twiê schaduwen oep et plein
ier stön de twiê profete
in 't zaend van un woestijn
en profete ebbe tegewoordig
ni te veul succes
döroem sleft noenkel Georges mor vört
sleft 'em vört meh' z'n fles
 
de biêne wa' geboge
mor de rug keêrsrecht
z'n aar dad eet 'em schoên
in een zijstreep gelegd
z'n aend veur z'n oêge
zoe kekt 'em nor oemoêg
en den iêste zomerdruppel
vald in noenkel Georges z'n oêg
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!