Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Marilou van de sextellefon

Orig. "Marilou van de sextelefoon"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Marilou van de sextellefon

Marilou van de sextelefoon
Tekst & muziek: Wannes Van de Velde
Ik leefde m'n dage zoe ged en zoe kwaad
Ik leefde mijn dagen zo goed en zo kwaad
as de gode me liete betije
als de goden me lieten betijen
dus eb ek m'n pause gekregen van 't zuut
dus heb ik mijn pauze gekregen van het zoete
et bitter was ni te vermije
het bittere was niet te vermijden
de zake van liefde bedreef ek naef
de zaken van liefde bedreef ik naef
en volges de mode te rustig
en volgens de mode te rustig
mor ik zat meh' die rust in e moeilijk parket
maar ik zat met die rust in een moeilijk parket
tung a' die affaire begon
toe die affaire begon
m'ne wilde partie meh' de teknolozjie
mijn wilde uitstap met de technologie
Marilou van de sextellefon
Marilou van de sextelefoon
 
Ik lirde ze kenne gelak a' da' ga
Ik leerde haar kennen zoals dat gaat
meh een foute verbinding te draaie
met een foute verbinding te draaien
"allo" sprak een stem, wad een stem wa ne sound
"hallo" sprak een stem, wat een stem wat een sound
en oep slag was den deze nor d'aaie
en op slag was deze jongen naar de haaien
eur keel was ne cocktail van pittig en zwel
haar keel was een cocktail van pittig en zwoel
Marilyn en Marlene versmolte
Marilyn en Marlene versmolten
en woorde van blesem meh een eides parfum
en woorden van bloesem met een heidens parfum
gestroeid oep e vochtig gazon
gestrooid op een vochtig gazon
bevruchtte m'n or lak een bezige bie
bevruchtte mijn oor zoals een bezige bij
Marilou van de sextellefon
Marilou van de sextelefoon
 
Zoe dreve m'n dagen in zwel erotiek
Zo dreven mijn dagen in zwoele erotiek
ik ad de verlossing gevonde
ik had de verlossing gevonden
den elderen asem van sex en techniek
de heldere adem van sex en techniek
a was me deur teval gezonde
hij was me door toeval gezonden
al was 't mor een diltshe, een stuk van die vrou
al was het maar een deeltje, een stuk van die vrouw
da kon me gin balle verdoemme
dat kon me geen zier schelen
want in da' geluid in die taal van satijn
want in dat geluid in die taal van satijn
bezat ek de zon en de maan
bezat ik de zon en de maan
ze kleurde m'n drome meh emelse pijn
ze kleurde mijn dromen met hemelse pijn
Marilou van de sextellefon
Marilou van de sextelefoon
 
Mor dan kwam de waarad meh nuchter geweld
Maar dan kwam de waarheid met nuchter geweld
m'n vredige luste verange
mijn vredige lusten verhangen
want ik orde ne man di me zee "Marilou
want ik hoorde een man die me zei "Marilou
die is 'er ni mir z'is vervange
die is er niet meer ze is vervangen
der komd der ne nieve, ne superrobot
er komt er een nieuwe, een superrobot
di minder verstokt dan den iste
die minder verbruikt dan de eerste
dus beld mor is trug tusse dit en een week
dus bel maar eens terug binnen de week
dan is d'installase gedaan"
dan is de installatie gedaan"
en da was de dod van m'n lifste godin
en dat was de dood van mijn liefste godin
Marilou van de sextellefon
Marilou van de sextelefoon
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!