Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Gróenendaal

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Gróenendaal

Tekst & muziek: André Bialek
Vertaling: Wannes Van de Velde
Bewerking: Walter Poppeliers
Verlicht deur planetaire schijne
Verlicht door planetaire schijnen
stuive de nevels dun vörbij
stuiven de nevels dun voorbij
in den depot slape de treine
in het depot slapen de treinen
lantêres wake zij on zij
lantaarns waken zij aan zij
dan rijsd de maan bove de boême
dan rijst de maan boven de bomen
lak een orloge zonder tijd
zoals een horloge zonder tijd
ze peild de schaduw van ons droême
ze peilt de schaduw van onze dromen
zonder plezier en zonder spijt
zonder plezier en zonder spijt
 
Tout est désert tout est normal
Tout est désert tout est normal
ce soir en gare de Gróenendaal
ce soir en gare de Groenendaal
 
Onder de koeppel zwart bestove
Onder de koepel zwart bestoven
zit der e maske oep een baenk
zit er een meisje op een bank
zoe wit zoe bliêk zoe ingetoge
zo wit zo bleek zo ingetogen
ik zeg "bon soir" mor zonder klaenk
ik zeg "bon soir" maar zonder klank
z'ee-g-et gezicht ge zou et zwere
ze heeft het gezicht je zou het zweren
van d'iêste liefde d'iêste spijt
van de eerste liefde de eerste spijt
diê me bezwóer in La Louvière
die me bezwoer in La Louvière
je t'aimerai jusqu'à altijd
je t'aimerai jusqu'à altijd
 
Tout est désert tout est normal
Tout est désert tout est normal
ce soir en gare de Gróenendaal
ce soir en gare de Groenendaal
 
Ik oêr et klage van de boême
Ik hoor het klagen van de bomen
de zwarte stemme van et woud
de zwarte stemmen van het woud
en soems een ert da' der kwam woêne
en soms een hert dat er kwam wonen
z'n wilde vlucht in 't kreupelout
zijn wilde vlucht in het kreupelhout
e klokske zaaid z'n prille toêne
een klokje zaait zijn prille tonen
over de velde ginder vaer
over de velden ginder ver
ne joengen ond brengd meh' z'n sproenge
een jonge hond brengt met zijn sprongen
de waker efkes in de war
de waker even in de war
 
Tout est désert tout est normal
Tout est désert tout est normal
dit l'homme en gare de Gróenendaal
dit l'homme en gare de Groenendaal
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!