Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Nor de provence

Orig. "Naar de provence"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Nor de provence

Naar de provence
Tekst & muziek: Wannes Van de Velde
Ne Vlaming is fier mor woroep is de vraag
Een Vlaming is fier maar waarop is de vraag
ik zing 'em z'n fierad verkoêpe
ik zie hem z'n fierheid verkopen
ze róemrak verlede lee' zwaar oep z'n maag
z'n roemrijk verleden ligt zwaar op z'n maag
ge zie-g-et 'em schaendelijk sloêpe
je ziet hem het schandelijk slopen
want meh' zoe ne kaalslag verdingde veul poeng
want met zo een kaalslag verdien je veel poen
da' vraagd mor e klein bitshe chance
dat vraagt maar een klein beetje geluk
en is et in Vlaandere ni miêr te doeng
en is het in Vlaanderen niet meer te doen
dan godde mor nor de Provence
dan ga je maar naar de Provence
 
Refrein:
Want den Afrik da's ni miêr chique
Want Afrika is niet meer chique
dör wörd veul te schaerp geschote
daar wordt veel te scherp geschoten
en in Parijs zied alles grijs
en in Parijs ziet alles grijs
meh al die clochards in de gote
met al die clochards in de goten
en Benidorm da's te vulgair
en Benidorm da's te vulgair
mais savez-vous ce que je pense?
mais savez-vous ce que je pense?
'k verlap al m'n uizen en 'k koêp ne chateau
'k verkoop al m'n huizen en ik koop een kasteel
in de Provence
in de Provence
 
Die Flämischen Meister die kend alleman
Die Flämischen Meister die kent iedereen
in 't noorden in 't zuiden in 't weste
in 't noorden in 't zuiden in 't westen
en zelfs in 't oêste tot bove Japan
en zelfs in 't oosten tot boven Japan
dor vinde ze Breugel den beste
daar vinden ze Breugel de beste
mor da's in de Vlönders al laenk gepasseerd
maar dat is in Vlaanderen al lang voorbij
daar is nen artist mor een blaas
daar is een artist maar een blaas
en miênige schilder à peine g'arriveerd
en menige schilder à peine gearriveerd
probeerd ze geluk en Provence
probeert z'n geluk en Provence
 
(refrein)
 
Is Vlaandere luttel, z'n villa's zen groêt
Is Vlaanderen luttel, z'n villa's zijn groot
dad is in de lobby's gewete
dat is in de lobby's geweten
de wet is 'er soeppel, zjustisia doêd
de wet is er soepel, justitia dood
vör öm die meh' geld ee' gesmete
voor hem die met geld heeft gesmeten
en komd par malheur et schandaal veur den dag
en komt par malheur het schandaal voor de dag
en rokt' in de clinch meh finance
en raak je in de clinch met financiën
dan rold' ier oe matten en slaagd' oewe slag
dan rol je hier je matten en sla je je slag
in d'euvele van de Provence
in de heuvels van de Provence
 
Want den Afrik da's ni miêr chique
Want Afrika is niet meer chique
dör wörd veul te schaerp geschote
daar wordt veel te scherp geschoten
en in Parijs zied alles grijs
en in Parijs ziet alles grijs
meh al die clochards in de gote
met al die clochards in de goten
mor de Provence da's 't ideaal
maar de Provence dat is 't ideaal
vör ne modelprovinciaal
voor een modelprovinciaal
dus laat ek m'n uizen in Vlaandere staan
dus laat ik m'n huizen in Vlaanderen staan
en 'k wör Provençaal
en 'k word Provençaal
dus laat ek m'n uizen in Vlaandere staan
dus laat ik m'n huizen in Vlaanderen staan
en 'k wör Provençaal
en 'k word Provençaal
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!