Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Café meh roei gordijne

Orig. "Café met rooi gordijnen"

Dit lied gaat naar verluid over het café “Quar­tier Latin” op de Vogelmarkt.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Café meh roei gordijne

Café met rode gordijnen
Tekst & muziek: Wannes Van de Velde
In et café meh roei gordijne
In het café met rode gordijnen
blijve seconde langer gaaf
blijven seconden langer gaaf
want een orlogen is 'er luier
want een horloge is er luier
en die minute kruipe traag
en die minuten kruipen traag
oep de maermerwitte tafel
op de marmerwitte tafel
in den doenkermave wijn
in de donkermauve wijn
in gedachte zonder woorde
in gedachten zonder woorden
in de schaduw zonder pijn
in de schaduw zonder pijn
 
oep de maermerwitte tafel
op de marmerwitte tafel
in den doenkermave wijn
in de donkermauve wijn
in gedachte zonder woorde
in gedachten zonder woorden
in de schaduw zonder pijn
in de schaduw zonder pijn
 
Oep den trottoir schuive de schimme
Op het trottoir schuiven de schimmen
un trage waendeling vörbij
hun trage wandeling voorbij
en 'k zing den avend stil beginnen
en ik zie de avond stil beginnen
oep d'oęgste dake van de rij
op de hoogste daken van de rij
in de zwijgende portale
in de zwijgende portalen
oep de gevels van satijn
op de gevels van satijn
in gedachte zonder woorde
in gedachten zonder woorden
in de schaduw zonder pijn
in de schaduw zonder pijn
 
in de zwijgende portale
in de zwijgende portalen
oep de gevels van satijn
op de gevels van satijn
in gedachte zonder woorde
in gedachten zonder woorden
in de schaduw zonder pijn
in de schaduw zonder pijn
 
Oranje lichte tusse glaze
Oranje lichten tusse glazen
zóeme nen tijdeloęze zang
zoemen een tijdeloze zang
lak gouwe lampe van Carthago
zoals gouden lampen van Carthago
duzend jaar ee' gin belang
duizend jaar heeft geen belang
oep de schemerige mure
op de schemerige muren
in de boęme van et plein
in de bomen van het plein
in gedachte zonder woorde
in gedachten zonder woorden
in de schaduw zonder pijn
in de schaduw zonder pijn
 
oep de schemerige mure
op de schemerige muren
in de boęme van et plein
in de bomen van het plein
in gedachte zonder woorde
in gedachten zonder woorden
in de schaduw zonder pijn
in de schaduw zonder pijn
 
Den avend legd z'n diepe toęne
De avond legt zijn diepe tonen
over de ploeie van de stad
over de plooien van de stad
duzenden ombers, grijze, blauwe
duizenden ombers, grijze, blauwe
ouwen et lijnespel oemvat
houden het lijnenspel omvat
en de vurig roei gordijne
en de vurig rode gordijnen
zulle gau nog roeier zijn
zullen gauw nog roder zijn
lak gedachte zonder woorde
zoals gedachten zonder woorden
in de schaduw zonder pijn
in de schaduw zonder pijn
 
en de vurig roei gordijne
en de vurig rode gordijnen
zulle gau nog roeier zijn
zullen gauw nog roder zijn
lak gedachte zonder woorde
zoals gedachten zonder woorden
in de schaduw zonder pijn
in de schaduw zonder pijn
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in bięn (been) en groęt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!