Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Fixkes - 'k Vraag et aan

Orig. "Kvraagetaan"

Na de videoclip volgt nog een soort "making of".

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

'k Vraag et aan

Ik vraag het aan
Ma 'kik binne ma 'kik binnen
Mag ik binnen mag ik binnen
oem een lieke te beginne
om een liedje te beginnen
over de dinges die 'kik mij amaal erinner
over de dingen die ik mij allemaal herinner
t de goeien ouwen tijd
uit de goede oude tijd
van rekenen en vlijt
van rekenen en vlijt
een lve zonder zrge
een leven zonder zorgen
ambitie of spijt
ambitie of spijt
ilder dage gon shotte
heelder dagen gaan voetballen
veur den doenkere thuis
voor het donker thuis
allin mor wa ravotte
alleen maar wat ravotten
en 't school daar kwam niks van in uis
en 't school daar kwam niets van in huis
drij kir durve was den
drie keer durven was doen
maskes plage, lifde vrage
meisjes plagen, liefde vragen
en al wa' ge zegd da waarde zelf
en al wat je zegt dat was je zelf
meh ae broek in den elft
met je broek in de helft
 
Et was zoe simpel amaal
Het was zo simpel allemaal
zoe simpel amaal
zo simpel allemaal
zoe simpel als ik vraag et aan
zo simpel als ik vraag het aan
'k vraag et aan
'k vraag het aan
 
Er was nog ginne gsm, en ginne vtm
Er was nog geen GSM, en geen VTM
en niemand die a Hannibal of Murdock wilde zen
en niemand die Hannibal of Murdock wilde zijn
Ron's Honeymoon, Carolintshe
Ron's Honeymoon, Carolientje
Merlina meh' de parafix
Merlina met de parafix
en voerdes was 'er niks
en verder was er niets
we mochte niks mor deen alles
we mochten niets maar deden alles
Urbanus was nen eld
Urbanus was een held
ons pa din aai nog aar
onze vader die had nog aar
en we telden al ons geld
en we tellen al ons geld
vr de kaermis
voor de kermis
showen in de boksotto's
showen in de botsauto's
Outrun in plots van onze Commodore
Outrun in plaats van onze Commodore
er ware gin CD's, gin mp3's
er waren geen CD's, geen mp3's
allin mor wa kassetshes
alleen maar wat kassetjes
en buurman wa' det u nu?
en buurman wat doe je nu?
vr ons alleriste tetshes
voor onze allereerste tetjes
 
Et was zoe simpel amaal
Het was zo simpel allemaal
zoe simpel amaal
zo simpel allemaal
zoe simpel als ik vraag et aan
zo simpel als ik vraag het aan
'k vraag et aan
'k vraag het aan
 
Darde couplet, potteke potteke potteke vet
Derde couplet, potje potje potje vet
de g'eh'r al onderd was m'n iste brevet
de je hebt al honderd was m'n eerste brevet
't songfestival jeuj later noh bed
't songfestival joepie later naar bed
de reflex fl-fl-fl-fl-flex, oep os tennisraket
de reflex fl-fl-fl-fl-flex, op onze tennisraket
ja joenges we zagen et grot
ja jongens we zagen het groot
we wieren ammol proffoetballer of piloot
we werden allemaal profvoetballer of piloot
en hate was nog gin nationale sport
en haten was nog geen nationale sport
allin misschin die koteletten oep ons bord
alleen misschien die koteletten op ons bord
bivakpotse, sponse broekskes, karbonaje
bivakmutsen, sponsen broekjes, karbonaden
die knielappe, da' z'on os broekskes wilde naaie
die knielappen die ze aan onze broekjes wilden naaien
bet z'a 'k z'aai bet 'em a 'k 'em aai
bijt ze als ik haar aai, bijt hij als ik hem aai
ik stop 'ermeh, wad is m'n schaai
ik stop ermee wat is m'n schade
 
Et was zoe simpel amaal
Het was zo simpel allemaal
zoe simpel amaal
zo simpel allemaal
zoe simpel als ik vraag et aan
zo simpel als ik vraag het aan
'k vraag et aan
'k vraag het aan
 
7 reacties
Markske 25 mei 2018, 20:18
Geweldig. Ok diejen Ollander klapt hier gerre vor.
Lieven 13 mei 2015, 20:52
Prachtige herkenbare verwoording van jeugdsentiment. Proficiat !
carlier paule 17 november 2014, 00:56
heerlijke en eerlijke song, voor mij unieke herinneringen aan "toen". Bedankt fixskes, ik kijk uit naar je volgende
pure zang en muziek. Paule.
anouk 11 juni 2012, 20:17
j'adore !
joni 29 mei 2011, 11:34
heel leuk
een moeilijk
leen 29 mei 2011, 11:33
sorry maar het is een heel heel klein beetjes saai
leen 29 mei 2011, 08:45
ik vind het een moeilijk liedje en ook een beetje saai
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!